Gabriela Plăcintă, inspector general ISJ Vaslui

Pe 7 iunie 2019 a intrat în vigoare, prin publicarea în Monitorul Oficial nr 459, Hotărârea de Guvern nr. 363/2019 din 30 mai 2019 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației Naționale, pentru finanțarea în anul 2019 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Astfel, județul Vaslui devine principalul beneficiar al acestei Hotărâri guvernamentale, prin alocarea a 16% din suma totală de 64900 de mii de lei, respectiv 9515 mii de lei, creându-se premisele unui an școlar nou 2019-2020 în care problema grupurilor sanitare modernizate să fie rezolvată în proporție de 100%, în toate unitățile școlare din județ.

Pe această cale, semnalăm în regim de urgență autorităților locale pe raza cărora funcționează unitățile de învățământ de stat nominalizate în actul normativ sus-menționat, că au obligația de a-și actualiza bugetele locale cu sumele aferente, astfel încât să poată demara cât mai repede procedurile de amenajare a grupurilor sanitare la unitățile de învățământ beneficiare.

Sumele estimate și alocate de către Ministerul Educației Naționale vin în completarea sumelor alocate din bugetul local, restul cheltuielilor necesare finalizării lucrărilor, precum și cheltuielile cu branșamentele pentru apă potabilă și canalizare, vor fi suportate
din bugetul autorităților locale.

”Procedurile privind achiziția lucrărilor de investiții, încheierea și derularea contractului de lucrări vor intra în sarcina autorităților locale. Sumele prevăzute în Hotărârea de Guvern se vor transfera de către Inspectoratul Școlar Județean Vaslui la solicitarea autorităților locale, pe baza documentelor justificative emise de către executantul lucrării”, a declarat Gabriela Plăcintă, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui.

Pentru realizarea lucrărilor de investiții, autoritățile locale vor respecta toate prevederile legale în ceea ce privește achizițiile publice, calitatea în construcții, normele de igienă și de sănătate publică precum și toate celelalte condiții legate de proiectarea, construirea și exploatarea construcțiilor pentru unitățile de învățământ.

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui și directorii unităților de învățământ devin responsabili de urmărirea realizării în condiții de calitate și finalizarea lucrărilor înainte de începerea anului școlar 2019-2020, contribuind decisiv la rezolvarea completă a acestei importante probleme administrative a școlilor vasluiene.

Articolul precedentAccident cu victime în zona barajului Delea
Articolul următorBârladul sub ape, după o ploaie torențială. FOTO-VIDEO