Un hușean care s-a născut bărbat și care în urma unei operații chirurgicale a devenit femeie, se luptă cu autoritățile române pentru ca noua sa identitate să-i fie consemnată, legal, în acte.

Emanuel B. în vârstă de 23 de ani, care între timp a devenit Amelia R., s-a născut în localitatea Huși din județul Vaslui. Plecat din România de ani de zile, a reușit să se supună unei operații de schimbare de sex peste hotare, după care a solicitat prin instanțele de judecată recunoșterea sexului feminin și dobândirea unei noi identități, plus un nou cod numeric personal.

În anul 2017, instanța de judecată românească recunoștea acest lucru, eliberându-i Ameliei R. (ex Emanuel B.) un document de identitate nou, plus un certificat de naștere din care reieșea că este de sex feminin.

În luna septembrie 2018, în urma unui control la Serviciul de Stare Civilă a Primăriei Huşi s-a constatat că funcționarii nu au modificat conform hotărârii judecătorești , registrul de stare civilă în dreptul Ameliei R. (ex Emanuel B.), drept pentru care tânăra a acționat din nou compartimentul de Stare Civilă în judecată.

Judecătoria Huși a dat câștig de cauză tinerei Amelia R. (ex Emanuel B.) și a obligat Serviciul de Stare Civilă să modifice registrul conform deciziei aplicate de instanță în dreptul reclamantei.

„Admite acţiunea civilă formulată de reclamantul Primarul municipiului Huşi, judetul Vaslui, în calitate de ofițer de stare civilă, împotriva pârâtei R. AMELIA (fostă B. EMANUEL). Dispune rectificarea mentiunii de pe marginea actului de nastere nr. 145 din data de 2*.**.19** apartinând numitului B. EMANUEL, născut la data de 1*.**.19** în Huși, județul Vaslui, în sensul că, în loc de ,,Schimbat rubrica sexul din MASCULIN în FEMININ în actul de naștere și atribuit CNP corespunzător sexului FEMININ, respectiv conform Sentinței Civile nr. **** din 1*.**.20** emisă de Judecătoria ****”, se va menţiona corect: ,,prin Sentința nr. **** din 1*.**.20** a Judecătoriei ****, s-a încuviințat schimbarea sexului.”  În baza art. 453 Cod pr. civilă, obligă reclamanta să achite pârâtei 1000 lei cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare. În cazul declarării apelului, cererea se va depune la Judecătoria Huşi. Pronunţată în şedinţă publică.”

Primăria Huși a contestat decizia.

Tânăra Amelia R. (ex Emanuel B) locuiește în prezent în Spania, unde este fotomodel al unei agenții.

 

Articolul precedentFOTO. Capcane pe trotuar, în zona Pieței Sf. Ilie din Bârlad
Articolul următorAleile parcului „V.I. Popa” din Bârlad, acoperite cu dale