Agenția Națională de Integritate a constatat conflictul de interese de natură administrativă în cazul lui URSU TITINEL, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Fălciu, Jud. Vaslui

 
 
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de consilier local 2016 – 2020, a participat la deliberarea și adoptarea H.C.L. din data de 27 ianuarie 2020 privind aprobarea concesionării prin licitație a unui teren extravilan în suprafață de 27,10 ha aparținând domeniului privat al comunei Fălciu.
 
În temeiul acestei hotărâri a fost derulată procedura de licitație, iar unicul ofertant, respectiv societatea comercială al cărei administrator unic este persoana evaluată și în cadrul căreia deține și calitatea de asociat împreună cu fratele său a fost declarată câștigătoare. La data de 27 aprilie 2020 persoana evaluată a semnat (în calitate de reprezentant al societății) contractul de concesiune încheiat cu Primăria com. Fălciu (în calitate de concedent) având ca obiect folosința suprafeței agricole pe durata a 5 ani, în temeiul căruia societatea a încasat de la A.P.I.A. – Centrul județean Vaslui suma de 885.973, 48 Lei.
 
Până la data de 27 ianuarie 2020, societatea comercială a depus cereri unice de plată (aferente campaniilor 2007 – 2019) în baza cărora a fost încasată de la A.P.I.A. – Centrul județean Vaslui suma totală de 5.914.809,64 Lei.
 
 
Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) și c) și alin.                  (2) – (5) din  O.U.G.   nr. 57/2019.

Sursa: Realitatea de Vaslui