Directoratul Național de Securitate Cibernetică și ISACA România contribuie la partajarea cunoștiințelor în cadrul comunității de securitate a informației prin lansarea cărții „Keep your Information System Safe (KISS): Practical Steps for Implementation Best Practices and Legal Considerations”.

Scopul cărții este de a oferi cititorilor abordări practice care pot fi puse în aplicare de organizații (mici, mijlocii sau mari) prin luarea în considerare a standardelor și a celor mai bune practici pentru red teaming, blue teaming și al testelor de penetrare.

Volumul subliniază aspectele practice ale punerii în aplicare și punctele specifice care trebuie luate în considerare pentru anumite sectoare (de exemplu, sectorul sănătății).

Cartea cuprinde o abordare multi-disciplinară, înglobând experiența autorilor din perspectivă tehnică, juridică, guvernanță, gestionarea riscului și gestionarea proceselor interne ale organizației. Astfel, subiectele sunt abordate din mai multe perspective și analizate în toate etapele proceselor organizației din care fac parte.

Cartea se poate descărca gratuit de pe linkul https://cert.ro/vezi/document/keep-your-information-system-safe