Gabriela Plăcintă, inspector general ISJ Vaslui

Trăim într-o lume bazată pe competiţie şi eficienţă, a cărei forţă constă în cunoaştere și al cărei element fundamental îl constituie creativitatea, o condiţie esențială a calităţii educaţiei, una dintre premisele esenţiale ale performanţei.

Creativitatea, acea caracteristică a gândirii care foloseşte inventiv experienţa, dar şi cunoştinţele acumulate, oferă soluţii şi idei originale. În acest sens, cultivarea gândirii inovatoare a devenit o sarcină importantă a şcolilor contemporane, iar stimularea creativităţii tinerilor se poate realiza printr-o susţinută şi elevată pregătire teoretică şi practică.

Promovarea creativităţii și implicit a performanței ține de o serie de factori precum crearea unui mediu favorabil inovării şi adaptabilităţii, evidenţierea deschiderii spre diversitate culturală drept mijloc de încurajare a comunicării interculturale. Ca premise ale performanţelor în învăţământ, creativitatea şi capacitatea de inovare au un rol important, iar printre obiectivele pe care şcoala contemporană care se axează pe excelență le are în vedere, se numără și sprijinirea sub toate formele a creativității, în cadrul programelor şcolare aferente ciclurilor de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi vocaţional, crearea de contexte care să permită tinerilor să dobândească competenţe de exprimare a propriei personalităţi, necesare de-a lungul vieţii, promovarea diversității culturale ca sursă a creativităţii şi inovației.

Performanța în educație se obține greu, dar trebuie să fie un obiectiv esențial, iar existența mea ca profesor, și acum ca inspector școlar general, este indisolubil legată de școală, de studiu și de cunoaștere.

În perioada septembrie 2015-martie 2019 s-a acordat o atenţie deosebită selectării şi pregătirii elevilor pentru olimpiade şi concursuri şcolare, la toate disciplinele de studiu precum şi la concursurile extraşcolare. Rezultatele obţinute de elevii vasluieni la aceste competiţii au fost remarcabile.

În anul școlar 2015-2016, elevii vasluieni au obținut 100 de premii și mențiuni la etapele naționale și internaționale ale concursurilor și olimpiadelor școlare.

Premii/ participări la etapele internaționale
Popa Andrei – Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui Medalie de Argint – Balcanics European Olympiad in Informatics 2016, Nicosia, Cipru

Medalie de Argint – International Olympiad in Informatics 2016, Kayan, Republica Rusă

Calificare participare International Tournament in Informatics–Shumen, Bulgaria (noiembrie 2016)

Chiriac Andrei – Liceul „Ştefan Procopiu” Vaslui Medalie de Bronz – Central European Olympiad in Informatics 2016, Piatra Neamţ România
Dezső Alexandra – Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui Premiul al II-lea – Olimpiada Internaţională de Neoelenă

 

Premii la etapele naționale
Disciplina Premiul I Premiul II Premiul III Mențiune Premiul special
Limbă, comunicare şi literatură română, limba latină și limba neogreacă 1     3 11
Matematică     3 medalii bronz    
Limba engleză 1        
Limba franceză 1     5  
Limba italiană 1 1 1 3  
Limba spaniolă   2      
Limba rusă   1 2    
Biologie       1  
  2 calificări în lotul lărgit al Olimpiadei Internaţionale de Biologie
Chimie       5  
Fizică

 

1 medalie de aur 1

2 Medalii de argint

5 Medalii de Bronz 1  
Geografie   2 1 2 1
  Lotul elevilor calificaţi la etapa naţională a Olimpiadei de geografie s-a situat pe locul I în clasamentul naţional pentru al doilea an consecutiv
Istorie-socio-umane 1   1 1  
  1 calificare la etapa internaţională de filosofie din Belgia
Pedagogie-Psihologie 1   1 1 3
Informatică şi TIC 2 medalii aur 2 medalii argint 4 medalii bronz    
  calificare lot naţional
Religie     3 2 1
Tehnologii   2 2 2  
Muzică     1 3  
Ştiinţele Pământului       3  
Astronomie şi Astrofizică       1  
Total 9 13 24 33 16

În perioada 18-22 aprilie 2016 s-a desfăşurat la Bârlad, în conformitate cu calendarul Concursurilor naţionale şcolare finanţate de către M.E.N.C.S. nr. 27.487/12.02.2016, etapa naţională a Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară ”Tehnologii” – domeniul Industrie textilă și pielărie, clasele a XI-a și a XII-a. Inspectoratul Școlar Județean Vaslui a monitorizat organizarea și desfășurarea etapelor olimpiadei, prin asigurarea prezenței în Comisia centrală de organizare şi evaluare a cadrului didactic universitar, în persoana doamnei conf.univ. dr. ing. Ursache Mariana de la Facultatea de Textile, Pielarie si Management Industrial din Iași, asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea probelor teoretice şi practice, premierea participanților. La proba scrisă au participat un număr de 41 de elevi din care, 21 elevi de clasa a XI-a și 20 elevi de clasa a XII-a. Pe durata desfășurării olimpiadei, în timpul liber, elevii au participat la diverse activităţi educative. La festivităţile de deschidere şi de premiere au participat membrii Comisiei Centrale, elevii și profesorii însoțitori, reprezentanți ai ISJ Vaslui și invitați din partea oficialităţilor locale, elevi ai celor două instituții organizatoare, părinţi, sponsori, reprezentaţi ai societăţilor comerciale și a instituţiilor cu care conducerea celor două licee întreţine relaţii de parteneriat.

În anul școlar 2016-2017, elevii vasluieni au obținut 115 premii și mențiuni la etapele naționale și internaționale ale concursurilor și olimpiadelor școlare

Premii/ participări la etapele internaționale
Sîmbotin Vlad Gabriel – Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui Medalie de bronz – Olimpiada Internaţională de Biologie – Coventry, Anglia
Popa Andrei – Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui Medalie de aur absolut – Olimpiada Europei Centrale, Ljublijana Slovenia
Bordeianu Andrei – Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui Menţiune – European Union Science Olympiad (EUSO), mai 2017

 

Premii la etapele naționale
Disciplina Premiul I Premiul II Premiul III Mențiune Premiul special
Limbă, comunicare şi literatură română, limba latină și limba neogreacă       7 9
Matematică     4 medalii bronz    
Limba engleză   1      
Limba franceză 1     6  
Limba italiană       2 3
Limba spaniolă     1   1
Limba rusă 1   2 2  
Biologie 1     1  
  1 calificare în lotul restrâns al Olimpiadei Internaţionale de Biologie
Chimie       4  
Fizică

 

1 medalie de aur 1 Medalie de argint 5 Medalii de Bronz   2 Medalii de onoare
Geografie       2 4
Istorie-socio-umane     1 3 2
Pedagogie-Psihologie 1   1 1 4
Informatică şi TIC 1 medalie aur 3 medalii argint 4 medalii bronz    
Religie 2 1 1 1 1
Tehnologii 1 1 1 3  
Arte 1   2 4 1
Ştiinţele Pământului       3 1
Astronomie şi Astrofizică       5  
Limba rromani       1  
Total 10 7 22 45 28

În anul şcolar 2016-2017, Inspectoratul Școlar Județean Vaslui a coordonat organizarea și derularea a două olimpiade naționale. În perioada 27-30 aprilie 2017, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui a găzduit etapa naţională a Olimpiadei Interdisciplinare Ştiinţele Pământului aflată la ediţia a-XXI-a. Cu sprijinul unui număr însemnat de reprezentanți ai autorităților locale, corpului de inspectori de la IŞJ Vaslui, directori, cadre didactice, și alte categorii de personal s-a asigurat calitatea și performanța în comisii de elaborare a subiectelor de la probele practice şi teoretice scrise, securitatea și siguranța participanților. În total au fost prezenţi 200 participanţi din care 120 de elevi, din 37 de judeţe, însoţiţi de profesori delegaţi şi 43 de membri în Comisia centrală. Festivitățile de deschidere şi premiere, însoţite de momente artistice oferite de elevii de la Palatul Copiilor Vaslui, Ansamblurile de dansuri şi melodii populare din satele Târzii şi Alexandru Vlahuţă, precum şi de ansamblul de dansuri moderne de la Clubul Elevilor din Bârlad s-au desfăşurat la Casa de Cultură „Constantin Tănase” Vaslui.  Din cele 20 de premii şi menţiuni acordate de MEN, o menţiune a fost obţinută de elevul Sîmbotin F. Vlad Gabriel, din clasa a XII-a de la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui. Acelaşi elev a abţinut şi premiul special pentru cea mai bună teză la biologie. Premiile pecial, în bani, pentru cea mai bună teză la fizică, chimie, biologie, geografie au fost oferite de asociaţiile profesorilor de fizică, chimie, biologie şi geografie din judeţul Vaslui.

În perioada 21-25 aprilie 2017 Inspectoratul Școlar Județean Vaslui a monitorizat organizarea etapei naţionale a Olimpiadei Naţionale de limba rusă – limbă modernă, desfășurată în conformitate cu calendarul Concursurilor naţionale şcolare finanţate de către M.E.N. nr. 27084./27.02.2017. În total au fost prezenți aproximativ 200 de participanți, elevi și profesori însoțitori din întreaga țară, iar ca invitat special, directorul Centrului Rus de Ştiinţă şi Cultură din Bucureşti, doamna Natalia Muzhennikova.

În anul școlar 2016-2017 Inspectoratul Școlar Județean Vaslui a organizat Concursul naţional de comunicări ştiinţifice pentru elevii din clasele cu  profil tehnic „Edmond Nicolau”, conform Calendarului Concursurilor Naţionale Şcolare organizate în anul şcolar 2016-2017, fără  finanţare desfășurat la Liceul „Ștefan Procopiu” Vaslui. În cadrul acestui concurs au participat 108 cadre didactice cu 94 lucrări de specialitate şi 121 elevi  înscrişi cu 80 lucrări la secțiunea „Creativitate elevi” din care 57 lucrari cu participare directă din județul Vaslui și din județele Iași, Galați, Neamț, Bihor, Alba, Vâlcea, Cluj, Mureş, Satu Mare, Mehedinţ, Timiş.

În anul școlar 2017-2018, elevii vasluieni au obținut 105 premii și mențiuni la etapele naționale și internaționale ale concursurilor și olimpiadelor școlare

Premii/ participări la etapele internaționale
Ralea Adelina Ioana – Colegiul National “Cuza Vodă” Huşi Menţiune – Olimpiada Internaţională de Limba Franceză, Aghveran, Armenia
Şuşnea Irina Demetra – Colegiul Naţional “Gh. Roşca Codreanu” Bârlad Menţiune – Olimpiada Internaţională de Limba Rusă, Moscova

 

Premii la etapele naționale
Disciplina Premiul I Premiul II Premiul III Mențiune Premiul special
Limbă, comunicare şi literatură română, limba latină și limba neogreacă       4 7
Matematică   1 medalie argint 3 medalii bronz    
Limba engleză   1      
Limba franceză       7  
Limba italiană   1 1 4  
Limba spaniolă       5  
Limba rusă 1 1   1  
Biologie   1   1 1
Chimie       3  
Fizică

 

  2 Medalii de argint 3 Medalii de Bronz 2 3 diplome de onoare
Geografie 1     3 2
Pedagogie-Psihologie 1 1   2  
Informatică şi TIC   7 medalii argint 4 medalii bronz    
Religie 2 2   4 1
Tehnologii 2 1 2 4  
Arte 2 1   1  
Ştiinţele Pământului         2
Astronomie şi Astrofizică     2 medalii bronz 2  
Limba rromani       1  
Total 9 19 15 44 16

În perioada 11-13 mai 2018 s-a desfăşurat la Vaslui, în conformitate cu precizările cuprinse în calendarul Olimpiadelor naţionale şcolare pentru anul şcolar 2017-2018, aprobat prin Nota M.E.N. Nr. 24981/22.01.2018 şi în calendarul Concursurilor naţionale şcolare finanţate de către M.E.N., etapa naţională a Olimpiadei de Lingvistică ”Solomon Marcus”. În total au fost prezenţi 300 de participanţi dintre care 207 elevi, din toate județele țării, însoţiţi de 43 de profesori delegaţi şi 25 de membri în Comisia Centrală. Au participat și elevi de la Liceul „Prometeu Prim” din Chișinău, Republica Moldova. Cu sprijinul unui număr însemnat de reprezentanți ai autorităților locale, corpului de inspectori de la IŞJ Vaslui, directori, cadre didactice și alte categorii de personal s-a asigurat calitatea și performanța în comisii de elaborare a subiectelor, securitatea și siguranța participanților. În deschiderea olimpiadei a fost organizată Conferinței susținute de prof. univ. Dr. Liviu P. Dinu, Universitatea Bucureşti, Human Language Technologies Research Center. Au fost acordate din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui 17 premii speciale.

De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean Vaslui a monitorizat organizarea Concursului Naţional de Traduceri „Corneliu N. Popescu”, înscris în Calendarul Naţional al Concursurilor şcolare al Ministerului Educaţiei Naţionale. Cea de-a 14-a ediţie a concursului, desfăşurată pe 10 iunie 2017,  la Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” din Vaslui şi online, în Sistemul de Management al Invăţării (LMS) produs intelectual al parteneriatului strategic Erasmus+ “Comics in Teaching Languages/La BD en classe de langues”, a fost o ediţie a tuturor recordurilor: 380 de elevi participanţi la proba scrisă de la Vaslui, concurenţi din peste jumătate din județele țării, și implementarea versiunii online. Participanţi au fost invitaţi să se familiarizeze cu noul Sistem de Management al Învăţării (li s-au creat tuturor celor înscrişi conturi şi parole, fiind vorba de 700 de elevi din toate colţurile ţării, îndrumaţi de 100 de profesori).

În vederea stimulării creșterii performanțelor școlare s-au realizat o serie de demersuri pentru a convinge autoritățile locale că investiția în educație este cea mai sigură și eficientă cale de dezvoltare. Astfel, in această perioadă s-au acordat burse de performanță, burse de merit și burse de studiu.

An școlar Bursă de performanţă Bursă de merit Bursă de studiu
2015-2016 112 3427 454
2016-2017 123 4386 549
2017-2018 208 4248 358
2018-2019 113 4539 321
TOTAL 2012-2019 667 17742 2167

În acest context al performanței școlare, în semestrul I al anului școlar în curs, s-a înființat Centrul Județean de Excelență Vaslui, având inaugurarea oficială în data de 16 noiembrie 2018, în cadrul simpozionului cu tema Arheologie Didactică, organizat în cinstea Centenarului și sărbătoririi a 50 de ani de inspectorat școlar la Vaslui având următoarele argumente:

  • CJEVS reprezintă o noutate absolută pentru județul Vaslui și un nou început;
  • Orice obiectiv nou se construiește printr-o atentă selecție și îmbinare a reperelor din Arheologia didactică cu elemente de Inovare didactică.
  • Acest simpozion aduce în atenția dumneavoastră ambele categorii de resurse enunțate

Istoric vorbind, centrele de excelență au apărut odată cu aprobarea Legii educației nr.1/2011 cu modificările și completările ulteriore, în care apare menționat că Statul sprijină copiii şi tinerii capabili de performanţe înalte atât în unităţi de învăţământ, cât şi în centre de excelenţă…care sunt înfiinţate prin ordin al ministrului.

Necesitatea unui astfel de centru este evidentă, având în vedere că în țările foarte bine dezvoltate sunt deja implementate cu succes sisteme educaționale pentru instruirea diferențiată.  Acest fapt a contribuit decisiv la dezvoltarea durabilă și la succesul lor economic prin capacitatea de a produce resurse umane înalt calificate și motivate, cu calități intelectuale si morale superioare, capabile de a excela și de a înainta frontierele cunoașterii umane în știintă și cercetare.

Din 2011 până în prezent, s-au înființat în România, prin aprobarea Ministerului Educației, 15 centre de excelență în județele: Bacău, Bistrița-Năsăud, Brașov, Covasna, Dolj, Harghita, Iași, Maramureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Timiș, Vaslui, Vâlcea. Dintre acestea, 10 centre de excelență au personalitate juridică respectiv în județele: Olt, Dolj, Timiș, Bistrița-Năsăud, Satu-Mare, Brașov, Neamț, Prahova, Sălaj, Vaslui.

Centrul Județean de Excelență Vaslui este la nivel national al 10-lea centru înființat prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3352/20.03.2018, unitate cu personalitate juridică aprobată prin HCL Vaslui nr. 107/27.07.2018, având susținerea consiliilor locale ale primăriilor din Vaslui, Bârlad și Huși.

Misiunea Centrului Județean de Excelență Vaslui este de a promova și sprijini dezvoltarea elevilor capabili de performanță din județul Vaslui, în toate domeniile și de a forma un nucleu educațional orientat către dezvoltarea capacităților individuale la nivel maximal.

Concret, obiectivele centrului vizează:

  • crearea unui mediu armonios pentru dezvoltarea inteligenţelor multiple, a creativităţii umane şi a realizării personale
  • realizarea de programe educaţionale cu coeficienţi de calitate înaltă în paralel cu dezvoltarea armonioasă a componentelor personalităţii copiilor care urmează acest sistem de educaţie
  • educarea elevilor supradotați pentru folosirea potenţialului lor creativ în slujba dezvoltării lor interioare şi a unui mediu echilibrat de viaţă
  • asigurarea unui nivel intelectual moral şi civic universal
  • crearea unui cadru în care atât elevii cât și profesorii să se simtă împliniţi profesional.

Pregătirea tinerilor capabili de performanță se face în grupe de excelență, pe ani de studiu și discipline, numărul de elevi din fiecare grupă fiind de minimum 8 și maximum 15.  Grupele de excelență se organizează de regulă anual, pentru discipline la care se organizează olimpiade naționale și internaționale pentru activități care vizează dezvoltarea competențelor interdisciplinare, pluridisciplinare și transdisciplinare.

În perioada octombrie-decembrie 2018, Centrul Județean de Excelență Vaslui a funcționat în medie cu un nr. de 45 de grupe de elevi (360-675 elevi) distribuite pe cele trei zone: Vaslui, Bârlad și Huși, în funcție de potențialul acestor zone (Vaslui – 20, Bârlad – 15, Huși – 10).

Disciplinele la care se organizează cursuri de excelență sunt: matematica, fizica, informatica, biologia, geografia, chimia și limbile străine, discipline selectate ținând cont de performanțele obținute de elevi în ultimii 3 ani școlari. Situația distribuției grupelor pe zone și discipline la nivelul semestrului I al anului școlar în curs este următoarea:

Repartitia grupelor CJEVS pe centre zonale si discipline
Centru zonal/ disciplina VS BD HS
Matematica 4 3 3
Fizica 4 2 1
Chimia 2 2 2
Biologia 2 2 1
Geografia 2 2 1
Informatica 4 2 0
Limbi straine 2 2 2
Total grupe 20 15 10

Cursurile se desfășoară în marea lor majoritate, în următoarele unități de învățământ: Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui – centrul zonal Vaslui, Colegiul Național “Gh. Roșca Codreanu” Bârlad – centrul zonal Bârlad și Colegiul Național Cuza -Vodă” Huși – centrul zonal Huși.

La nivelul celor trei centre zonale la Centrul Județean de Excelență își desfășoară activitatea un nr. de 88 cadre didactice: centrul zonal Vaslui – 51, centrul zonal Bârlad – 24, centrul zonal Huși – 13.

Pentru perioada octombrie-decembrie 2018 bugetul estimat a fost în sumă de 103050 lei (Vaslui – 44550, Bârlad – 34350, Huși – 24150) și a fost asigurat integral de la bugetele locale din Vaslui, Bârlad și Huși și cuprinde în principal, cheltuieli de personal cu salariile profesorilor, celelalte cheltuieli fiind suportate din bugetul unităților nominalizate ca centre zonale.

Centrul Județean de Excelență Vaslui, prin Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, a încheiat parteneriat cu Fundația Emag, care va sprijini parțial activitățile de instruire ale Centrului Județean de Excelență Vaslui prin programul Hai la Olimpiadă, anul acesta doar la Informatică.

Centrul Județean de Excelență Vaslui are în vedere și are disponibilitate la parteneriate și cu alte instituții publice și private.

Pentru anul 2019, în funcție de resursele bugetare, Centrul Județean de Excelență Vaslui și-a propus extinderea activității, atât sub aspectul disciplinelor cât și al numărului de grupe, putând ajunge până la maximum 90 de grupe.

Se au în vedere discipline noi precum: Limba și literatura română, astronomia și astrofizica, robotica, disciplinele socio-umane și extinderea pregătirii la disciplinele și grupele de excelență deja constituite.

Până la această dată, datorită limitărilor bugetare, am extins activitatea în semestrul al II-lea al anului școlar 2018-2019 cu o grupă de robotică și o grupă de astronomie și astrofizică pentru centrul zonal Vaslui.

Încă de la inaugurare Centrul Județean de Excelență Vaslui a beneficiat de realizarea unui site propriu, iar elevii selectați, membri ai grupelor de excelență au încheiat acorduri educaționale asumate de părinți/reprezentanți legali și conducerea centrului.

Pentru anul 2019 am estimat pentru CJEVS un buget în sumă de 1.001.600 lei.

La estimarea bugetului pentru 2019 am avut în vedere cheltuielile cu salariile și necesitatea achizițiilor unor dotări minimale de birotică (calculator, imprimantă, consumabile etc.)  a unor puncte de lucru la nivelul celor trei zone, unde profesorii să poată realiza materialele necesare activității la grupele de excelență (teste, fișe de lucru etc.)

Situația bugetului CJEVS pentru 2019 la nivelul celor trei zone se prezintă astfel:

Buget total din care solicitat Aprobat (29.1%)
  1.001.600 291.700
Centrul zonal Vaslui 608.230 200.000
Centrul zonal Bârlad 255.860 50.000
Centrul zonal Huși 137.510 41.700

În această perioadă (25 martie – 20 aprilie 2019), la nivelul CJEVS s-a decis pregătirea intensivă a loturilor judeţene selecţionate pentru etapa naţională a competiţiilor naţionale din Calendarul competițiilor școlare naționale și internationale pentru anul școlar 2019, aprobat prin ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.016/2019.

Vor fi pregătite în regim intensiv loturile reprezentative ale județului Vaslui pentru disciplinele: matematică, fizică, informatică, biologie, geografie, limbi străine.

Fiecare lot reprezentativ va beneficia, la nivelul fiecărei discipline, atât pentru nivelul gimnazial cât și pentru nivelul liceal de un număr (10 -15) ore de pregătire intensivă, conform unei planificări realizate sub coordonarea inspectorilor școlari, coordonatori pe disciplină la nivelul CJEVS.

La etapa națională a olimpiadelor școlare la disciplinele cuprinse în CJEVS participa în total 119 elevi, dupa cum urmează: matematica-7, informatica-16, fizica-13, chimie-7, biologie-11, geografie-11, limbi straine (franceza, engleza, italiana, spaniola, rusa)-50, astronomie si astrofizica-4.

Din cei 119 participanți, 110 concurenti se pregătesc pentru performanță în cadrul CJEVS.

Pregătirea intensivă a loturilor este realizată în echipe formate din cei mai buni profesori pasionaţi şi capabili de performanţă la fiecare disciplină/domeniu din cadrul Centrului Judeţean de Excelenţă Vaslui.

Tabel 1 – Număr elevi calificați la etapa națională a olimpiadelor în anii școlari 2017-2018 și 2018-2019

Plata profesorilor pentru aceste ore este suportată de la bugetul CJEVS, finanțat de Consiliile Locale din Vaslui, Bârlad și Huși și din surse complementare de finanțare: donații, sponsorizări etc.

Pentru susținerea acestor tipuri de activități dedicate susținerii performanței elevilor vasluieni și altor activități de stimulare, motivare și recompensare pentru elevii și profesorii care fac performanță am creat o pagină pentru donații  http://cjevs.ro/doneaza/ de pe site-ul CJEVS.

Avem speranța că eforturile concertate și concentrate orientate către o pregătire de excepție a elevilor noștri vor conduce la obținerea unor rezultate remarcabil sporite în acest an școlar.

Noi, cei care ne-am angajat să construim acest centru fie că aparținem Inspectoratului Școlar, Consiliului Județean, Primăriilor și Consiliilor Locale din Vaslui, Bârlad și Huși suntem o echipă cu inițiativă, hotărâtă și determinată să realizeze un Centru de Excelență de nota 10 la Vaslui, cu rezultate de nota 10! Suntem conștienți că „excelența este rezultatul gradual al strădaniei permanente de a face mai bine” (Pat Riley) –

prof. Gabriela Plăcintă – Inspector Școlar general

Articolul precedentBucurie de sărbători pentru copiii din Puntișeni
Articolul următorNeamțean cercetat în libertate după ce a băgat în spital un bărbat din Băcești