Instituția Prefectului a organizat ședinţa de instruire a primarilor și secretarilor primăriilor de pe raza județului nostru cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, în principal Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României.

În cadrul ședinței coordonate de prefectul județului, Eduard-Andrei Popica și de Daniel Gache, reprezentant al Autorității Electorale Permanente, la care au luat parte subprefectul Mircea Gologan, primarii și secretarii Unităților Administrativ-Teritoriale din județ, au fost prezentate punctual atribuțiile primarilor și a secretarilor pe întreaga durată a procesului electoral. De asemenea, au fost aduse la cunoștință și procedurile care trebuie urmate în cazul în care niciunul dintre candidați nu va întruni majoritatea de voturi ale alegătorilor înscriși în listele electorale permanente, fiind necesară, în acest caz, organizarea celui de-al doilea tur de scrutin.

”Până la 1 octombrie, primarii vor trimite propunerile de informaticieni. De asemenea, le-am precizat primarilor că este și responsabilitatea dânșilor pentru ca procesul de vot să se desfășoare corespunzător, și le-am transmis să ia toate măsurile necesare, asigurând un număr suficient de cabine de vot, urne de vot și alte materiale de acest gen conform atribuțiilor care le-au fost oferite prin lege. Totodată, i-am rugat să fie atenți la toate aspectele precizate de legislație, de la modul în care se realizează afișajul electoral, până la toate procedurile legate de încheierea procesului electoral și readucerea secțiilor de vot la starea anterioară pentru continuarea în cele mai bune condiții a activității în spațiul respectiv”, a declarat prefectul Eduard-Andrei Popica.