Solicitanții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, au la dispoziție doar cinci zile ca să-și actualizeze dosarele depuse. Anunțul a fost făcut astăzi de Primăria Bârlad.

Persoanele care nu vor da curs  solicitării administrației locale, vor pierde locul de pe liste. Asta se înțelege din comunicatul oficial al instituției, pe care îl redăm integral:

Având în vedere prevederile legale în vigoare, solicitanții de locuințe ANL sunt rugați să prezinte documentele necesare pentru actualizarea dosarului de solicitare a unei locuințe, în termen de 5 (cinci) zile de la luarea la cunoștință a prezentei.

În situația în care persoanele în cauză nu prezintă documentele solicitate, se va considera că s-a renunțat la dosar.

Lista completă cu documentele ce vor fi depuse la dosar poate fi consultată la sediul Serviciul Administrării Fondului Locativ, Încasare Taxă și Salubritate, situat pe B-dul  Epureanu, nr. 40 (în incinta Pieței Mici):

1.Pentru solicitantii care locuiesc cu chirie: contract de inchiriere si schita imobilului in care locuiesc, cu dimensiunile spatiului inchiriat.

2.Pentru solicitantii tolerati in spatiu (la parinti,rude,etc.): schita imobilului in care locuiesc si copii ale actelor de identitate pentru toti cei care locuiesc in acel imobil.

3.Copii autentificate de pe actele de identitate ale membrilor familiei si a persoanelor aflate in intretinere, altele decat copii (daca este cazul).

4.Declaratie titularului cererii si dupa caz a sotiei /sotului si a celorlalti membri majori din familia acestuia din care sa rezulte ca nu detin si nu au detinut o alta locuinta in proprietate si nu este beneficiarul unei alte locuinte cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unitatii administrative teritoriale a municipiului Barlad.

5.Adeverinta cu venitul lunar petru toti membrii familiei insotita de contractual individual de munca.

6.Copie dupa actul de stare civila (certificate de casatorie),unde este cazul.

7.Copii dupa acte medicale (daca este cazul).

8.Copie dupa diploma ultimei scoli absolvite.

9.Copii dupa acte care sa ateste situatii deosebite (tineri proveniti din case de ocrotire sociala, tineri care au adoptat sau adopta copii, tineri evacuati din case nationalizate).

Obs.: La punctul 8, doar pentru titularul cererii.”