Astăzi, 18 februarie, prefectul Mircea Gologan a condus ședința ordinară a Comisiei de Dialog Social, desfășurată în Sala “Alexandru Ioan Cuza”, din cadrul Instituției Prefectului – județul Vaslui.

La această reuniune inspectorul șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Vaslui, Gheorghe CHIRVASE a prezentat raportul privind rezultatele acțiunilor întreprinse de Inspectoratul Teritorial de Muncă, ca urmare a verificării modului de respectare a duratei muncii și repartizării programului de lucru, a condițiilor în care se poate modifica programul de lucru precum și respectarea interdicției de a se efectua ore suplimentare în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

Pe parcursul anului 2019 inspectorii de muncă au efectuat un număr de 1171 de controale la agenții economici din județul Vaslui. În cadrul controalelor au fost verificate și prevederile legale referitoare la contractele individuale de muncă cu timp parțial.

Inspecția Muncii la începutul anului 2020, în perioada 13-23 ianuarie, a inițiat Campania Națională privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea, înregistrarea și transmiterea în registrul general de evidență a salariaților a contractelor individuale de muncă cu timp parțial. În cadrul campaniei naționale au fost verificați 27 de angajatori, la cinci dintre ei constatându-se abateri de la prevederile legale în vigoare și aplicându-li-se sancțiunea avertismentului.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui va monitoriza în continuare modul de respectare a prevederilor legale privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea înregistrarea și transmiterea în registrul general de evidență a salariaților a contractelor individuale de muncă cu timp parțial, a declarat inspectorul șef Gheorghe Chirvase.

Prefectul Mircea Gologan i-a asigurat pe membrii comisiei de toată colaborarea și susținerea Instituției Prefectului – județul Vaslui, propunerile și sugestiile să fie prezentate pentru ca eventualele problemele să fie rezolvate în mod real și timp util.