Cererile pentru eliberarea actelor de identitate ca urmare a expirării termenului de valabilitate, indiferent dacă au expirat în timpul stării de urgență sau anterior acestei perioade, vor fi primite după încetarea stării de urgență.

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate pentru un alt motiv decât pierdere, furt ori distrugere, trebuie însoțite de un document care să dovedescă situația deosebită în care se află solictantul.

Mai multe relații la telefon 0335/414.444 (SPCLEP Bârlad)