Asociaţia „Bună Ziua, Copii din România” implementează proiectul ”Creștem Împreună Citind”, nr. contract 10798/15.07.2019, finanţat prin Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pentru anul 2019, domeniul social, în perioada  iulie –noiembrie.

Valoarea  totală a proiectului este de 45576 lei, din care  valoarea finanţării acordate de Consiliul Județean Vaslui este de 30000 lei, iar contribuția  Asociației ” Bună Ziua, Copii din România” este de 15576 lei.

Obiectiv general al proiectului este îmbunătățirea calității vieții pentru 200 de copii din comunele Băcani și Coroiești proveniți din familii defavorizate, cu vârste între 7-12 ani aflați în risc de părăsire timpurie a școlii, prin suport social și educațional care să contribuie la incluziunea lor socială și crearea unui mediu care să stimuleze motivația de a citi.

Principalele activități care se vor derula în cadrul proiectului sunt:

-Ateliere de lectură și creație în cadrul cărora copiii vor citi și vor învăța să povestească ceea ce au citit, vor juca jocuri prin care își vor îmbogăți vocabularul și abilitățile descriptive, vor alcătui biografii ale personalităților satului și vor împărtăși colegilor  tainele cărților răsfoite în cadrul atelierelor.

-Campania ”Citește o carte și dă-o mai departe” – eveniment organizat cu sprijinul  partenerilor din proiect și dedicat strîngerii  de cărți pentru copii, cărți care vor fi donate bibliotecilor din cele două comunități.

-Masa rotundă „Importanța lecturii în formarea copiilor și tinerilor” – eveniment public care va avea ca scop promovarea lecturii, a dreptului de a citi, încurajarea și stimularea lecturii și atragerea copiilor și tinerilor spre bibliotecă, carte și lectură.

-Activități de sprijin material –  copiii implicați în  proiect vor primi un ghiozdan complet echipat cu rechizite școlare.

-Activități de formare a voluntarilor– 3 workshopuri despre importanța voluntariatului, autocunoaștere, comunicare asertivă și însușirea unor strategii de promovare a lecturii și a interesului pentru lectură

Articolul precedentAstăzi debutează Festivalul ”Hora din Străbuni”
Articolul următorM.A.I. supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind căutarea persoanelor dispărute