Samir Ioniță, liderul de sindicat al societãtii Transurb, a renuntat la greva foamei. Acesta a avut o întâlnire cu primarul Vasile Pavăl, care a promis că “doleanțele reprezentanților sindicatului vor fi supuse analizei și dezbaterii în prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor (AGA) și a Consiliului de Administrație (CA) a SC Transurb SA Vaslui”.

“În urma discuțiilor purtate au fost analizate următoarele doleanțe ale reprezentanților sindicatului, care vor fi supuse analizei și dezbaterii în prima ședință AGA și CA a SC Transurb SA Vaslui, după cum urmează: (1) Abuzul împotriva angajaților, atitudinea neprincipială a conducerii și imixtiunea în activitatea sindicatului; (2) neacordarea orelor de lucru, neplanificarea corespunzătoare pentru fiecare angajat, echilibrat (unii nu își fac orele, alții beneficiază de ore suplimentare, se vine la serviciu pentru recuperare din zilele libere); (3) respectarea acordului semnat pentru lunile noiembrie și decembrie 2019; (4) conducerea SC Transurb SA Vaslui să răspundă în termen legal la scrisorile sindicatului; (5) nepontarea participanților la greva de avertisment (s-au tăiat două ore), verificarea pontajului greviștilor; (6) nerespectarea hotărârilor judecătorești cu cheltuieli suplimentare privind punerea în executare; (7) depășirea atribuțiilor de către juriștii societății (până acum nu a fost niciun jurist, acum sunt doi), analiză pe organigramă; (8) “orele credit” – se va invita responsabilul cu pontajul în ședința AGA și CA; (9) asigurarea securității în muncă (materiale, căldură)”, a precizat Samir Ioniță.

Reprezentanții Transurb Vaslui îl acuză pe sindicalist că își urmărește doar interesele personale.

“Vasile Ioniță, liderul de sindicat de la Transurb , este obligat de instanță la o reducere cu 10% a salariului pe o perioadă de trei luni, Dumnealui a fost concediat, apoi a dat societatea în judecată, iar instanța a înlocuit concedierea cu reținerea acestui procent din salariu. Din luna iunie a acestui an și până în săptămâna trecută noi am fost în negocieri pentru încheierea contractului colectiv de muncă. Însă, sindicatul nu vrea să semneze acest contract, din cauză că nu dorește programul fracționat așa cum am decis să îl implementăm”, a spus Liviu Matieș.