Colegiul Economic ”Anghel Rugină” din Vaslui a organizat Conferința de lansare a proiectului cu titlul “Internship – from theory to professional skills ”.

Proiectul se implementează pe o durată de 24 luni, în perioada septembrie 2018 – august 2020, la Colegiul Economic „Anghel Rugină” din Vaslui și în organizațiile din țara parteneră, fiind finanțat de către Comisia Europeană și Agenţia Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, prin Erasmus+ 2014-2020.

Scopul general al proiectului este de a asigura elevilor de clasa a X-a de la profilul servicii, domeniu Economic, și clasa a IX-a profil Servicii, domeniul Turism și alimentație, un mediu adecvat în care să-și dezvolte toate competențele necesare integrării pe piața europeană a muncii.

Proiectul „Internship – from theory to professional skills” are drept obiective dezvoltarea de competențe cheie  în domeniul alimentației publice pentru 25% din numărul de elevi de la clasa a IX-a, profil servicii, domeniul turism și alimentație, cu vârsta cuprinsă între 14-16 ani, în cadrul unor stagii de pregătire practică și în domeniul Reclamă și publicitate pentru 25% din  numărul de elevi de la clasa a X-a, profil servicii, domeniul Economic, cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani, în cadrul unor stagii de pregătire practică, dezvoltarea a două  CDL-uri specifice pentru stagiile de pregătire practică la clasa a IX-a, profil servicii, domeniul Turism și alimentație (activitatea de servire în alimentație publică), respectiv clasa a X-a, profil servicii, domeniul Economic (reclamă și publicitate), creșterea cu 35% a numărului de activități practice, creșterea nivelului de competențe lingvistice, cu accent pe dezvoltarea vocabularului și limbajului specific domeniului de specializare.

Grupul țintă al proiectului este format  din 42 de elevi de clasa a IX-a și a X-a profil servicii, domeniile Turism  și alimentație (14) și Economic (28). Pentru fiecare din cele două fluxuri a câte 21 de elevi minori vor fi selectați câte 3 profesori însoțitori.

Stagiile de pregătire practică vor fi organizate cu sprijinul Braga mob – IMM din Portugalia cu experiență în organizarea activităților de mobilitate. Braga mob a identificat 10 centre în care elevii vor avea posibilitatea de a beneficia de formare adecvată în domenii în care, până în prezent, nu se poate efectua un stagiu de practică.

Atingerea obiectivelor propuse va contribui la creșterea calității tipului de educație teoretică și practică oferită de Colegiul Economic „Anghel Rugină”, la diversificarea ofertei și la dezvoltarea dimensiunii europene a pregătirii pe care o oferă elevilor, pentru o mai bună integrare pe piața europeană a muncii.

Articolul precedentExpoziție personală ”VEM-50” la Vaslui
Articolul următorBârlădean strivit de o remorcă în localitatea Priponești