În luna decembrie 2018, s-au efectuat 129 controale la agenţii economici din judeţul Vaslui, din care:

 • 69 controale în domeniul relaţii de muncă,
 • 60 controale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Din numărul total de angajatori verificaţi, pentru neconformităţile constatate de inspectorii de muncă, au fost sancţionaţi  44  angajatori din care :

 • 9 angajatori în domeniul relaţiilor de muncă, din care 5 angajatori au fost sancţionaţi pentru folosirea de muncă nedeclarată,
 • 35 angajatori în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Au fost aplicate un număr total de 62 sancţiuni contravenţionale, valoare totală a amenzilor aplicate fiind  de  106.000  lei,  din care :

 • 11 sancţiuni în domeniul relaţiilor de muncă, valoare totală a amenzilor aplicate în domeniul relaţiilor de muncă fiind de 90.000 Pentru  muncă nedeclarată au fost sancţionaţi 5 angajatori care foloseau 12 persoane fără forme legale de angajare – s-au aplicat amenzi în valoare de 80.000 lei.

Principalele nereguli depistate de inspectorii de muncă în timpul controalelor efectuate în luna noiembrie 2018 au fost:

–  munca nedeclarată – primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii; primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii; primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat; primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.

– depăşirea programului normal de lucru, neplata corespunzătoare a orelor suplimentare, neplata corespunzătoare a orelor de noapte, neacordarea concediului de odihnă;

– netransmiterea registrului general de evidenţă al salariaţilor în format electronic şi/sau netransmiterea acestuia, cel târziu în ziua lucratoare anterioară începerii activităţii salariaţilor.

 • 51 sancţiuni în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, valoare totală a amenzilor aplicate – 16.000 lei.

Sancţiunile au fost aplicate pentru următoarele neconformităţi constatate din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă:

– instalaţiile sub incidenta ISCIR sunt deservite de personal neautorizat;

– instalaţiile de ridicat şi subpresiune nu sunt autorizate ISCIR;

– nu sunt indentificate riscurile psihosociale  şi stabilite măsuri pentru diminuarea acestora;

– activitaţile şi locurile de muncă nu sunt autorizate din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;

– locurile de muncă aflate la înăţime nu sunt prevăzute cu balustrade de protecţie ;

– nu sunt stabilite prin fişa postului pentru lucrători, obligaţii şi răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

– documentele referitoare la protecţia maternităţii la locurile de muncă nu au fost realizate în termen;

– lucrătorii nu sunt informaţi şi instruiţi cu riscurile şi măsurile de securitate specifice activităţii desfăşurate;

– lucrătorii nu sunt examinaţi medical în vederea stabilirii aptitudinii în muncă;

– nu au fost desemnaţi lucrătorii care acordă primul ajutor;

– angajatorii au pus la dispoziţia lucrătorilor echipamente de muncă neconforme;

– centralele termice nu sunt verificate periodic;

– locurile de muncă nu sunt dotate cu truse de prim ajutor;

– nu sunt desemnaţi lucrătorii care acordă primul ajutor, evacuarea lucrătorilor şi să aplice măsurile de prevenirea şi stingerea incendiilor;

– nu este organizată activitatea de prevenire şi protecţie.

În luna decembrie 2018 au fost comunicate de angajatori, un număr de 6 evenimente în care au fost implicaţi lucrători.

In luna decembrie au fost avizate de către I.T.M. Vaslui, 6 evenimente cercetate de către angajatori şi 3 evenimente au fost cercetate de către I.T.M. Vaslui şi avizate de Inspecţia Muncii, în urma cărora au fost înregistrate în baza de date a I.T.M.Vaslui 8 accidente de muncă din care:

 • 6 accidente de muncă care au produs incapacitate temporarară;
 • un accident de muncă care a produs invaliditate;
 • un accident de muncă mortal.

Accidentele de muncă înregistrate în luna decembrie au avut următoarele cauze:

 • intervenţia lucrătorilor la echipamente de muncă în timpul funcţionării;
 • nu au fost adoptate soluţii în vederea transportării manuale a maselor;
 • nu au fost respectate regulile privind circulaţia pe drumurile publice
 • angajatorii nu au asigurat cunoaşterea şi respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • au fost puse la dispoziţia lucrătorilor echipamente de muncă fără a asigura protecţia impotriva electrocutării;
 • nu a fost asigurată instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, astfel încât acesta să prevadă riscurile şi să evite pericolele ce pot apărea în timpul  desfăşurării activităţii;
 • angajatorul a pus la dispoziţia lucrătorilor echipamente de muncă necorespunzătoare sarcinii de muncă.
Articolul precedentA fost semnat contractul pentru drumul strategic
Articolul următorCUTREMUR cu magnitudinea de 4,3 în zona Vrancea