Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, a lui GHODSI MAHBOOB ALAM MOHAMMAD, Medic șef al Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Vaslui.

În perioada 18 mai 2017 – 24 octombrie 2019 a exercitat simultan cu funcția de medic șef de laborator în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui și pe cea de administrator în cadrul unei societăți comerciale, având ca domeniu principal de activitate „Activităţi de asistenţă medicală specializată – radiologie”.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 185, alin. (15) coroborate cu dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006
 
 
–    art. 178, alin. (1), lit. a) şig) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „(1) Funcția de manager persoană fizică este incompatibilă cu:a) exercitarea oricăror altor funcții salarizate, nesalarizate sau/și indemnizate, cu excepția funcțiilor sau activităților în domeniul medical în aceeași unitate sanitară, a activităților didactice, de cercetare științifică și de creație literar-artistică, cu respectarea prevederilor lit. b) și alin. (6); […] g) exercitarea funcției de membru în organele de conducere, administrare și control în societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ”
 
–    art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Dispozițiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) și g) referitoare la incompatibilități și ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancțiunea rezilierii contractului de administrare și a plății de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condițiile legii, se aplică și șefilor de secție, de laborator și de serviciu medical din spitalele publice”.
 
Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

Sursa: Realitatea de Vaslui

Articolul precedentSe pregătesc noi restricții. Când vor intra în vigoare și despre ce măsuri este vorba
Articolul următorBilanț coronavirus 5 noiembrie: 9.714 cazuri noi și 121 decese