De Sărbătoarea Botezului Domnului, Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, a săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Huşi. Alături de Ierarhul Huşilor au fost prezenți si preoții și diaconii slujitori ai Catedralei Episcopale.

După citirea Sfintei Evanghelii, Părintele Episcop Ignatie a explicat de ce Sfântul Evanghelist Matei menţionează că, în clipa când Iisus a ieşit din apele Iordanului, cerurile I s-au deschis: „Dumnezeu-Omul, Iisus Hristos, este Domnul Creaţiei, este Stăpânul Universului şi de aceea cerurile I se deschid ca Celui ce Le-a creat. Hristos, prin Botez în apele Iordanului, este Cel care sfinţeşte creaţia, lumea, pe tot omul, şi iartă păcatul lui Adam. Dacă cerurile s-au deschis lui Hristos, înseamnă că la un moment dat au fost închise. Slujba de astăzi ne spune că cerurile, care mai înainte au fost închise, datorită păcatului lui Adam, prin venirea lui Hristos la Iordan, I s-au deschis, şi deschizându-se Lui, ni s-au deschis nouă tuturor. Prin urmare, Hristos este Cel care sfinţeşte, prin coborârea Sa, pe verticală, în apa Iordanului, toată creaţia, pe tot omul, şi Îşi asumă în felul acesta întreaga creaţie”.

De asemenea, Preasfinţitul Ignatie a vorbit şi despre propriul nostru botez: „Noi oamenii suntem chemaţi să ne uităm spre cer, să contemplăm cerul, nu atât cerul acesta fizic, ci cel spiritual. Atunci când am fost botezaţi, când am primit Preasfânta Treime în viaţa noastră, cerul ni s-a deschis fiecăruia dintre noi, în sufletul nostru, iar inima noastră a devenit un cer. Dacă noi păcătuim şi ne murdărim sufletul, cerul care s-a deschis odată cu botezul nostru, odată cu vindecarea fiinţei noastre de rana păcatului, ni se închide.

Ca să ni se deschidă, avem nevoie să fim oameni verticali, adică morali, duhovniceşti, cinstiţi, care nu pactizăm în niciun fel cu păcatul. Hristos ne învaţă că verticala cerului înduhovniceşte orizontala pământului!

Dacă tu esti un om vertical, care Îl ai pe Dumnezeu în inima ta, şi tot timpul privirea întregii tale fiinţe este înspre Dumnezeu, adică ai poziţia verticală, şi nu te orizontalizezi, adică nu te cobori, nu rămâi la nivelul celor lumeşti, de care să te îndrăgosteşti şi să te laşi orbit, atunci cerurile ţi se deschid.”

În continuare, Ierarhul Huşilor a vorbit despre vocaţia pe care o are fiecare crestin, aceea de a deveni purtător de Hristos: „Sărbătoarea de astăzi ne învaţă că prin propriul nostru botez, Dumnezeu ne-a dat puterea să fim oameni verticali, cinstiţi, oameni care să-L primim pe El în viaţa noastră. Nu e suficient să ne rezumăm la dimensiunea morală a ceea ce presupune apropierea de Dumnezeu, noi trebuie să-L avem pe Hristos în inima noastră.

Sunt oameni care nu au credinţă în Dumnezeu, care au o părere contrastantă faţă de ceea ce propovăduieşte Biserica, dar sunt oameni cinstiţi, morali. Nu este suficient să fi un om moral pentru Dumnezeu! Se cere ceva mai mult! Să Îl ai pe Dumnezeu în inima ta, să devii purtător al lui Hristos. Să faci tot ceea ce îţi stă în putinţă ca inima ta să devină un cer în care locuieşte Preasfânta Treime. Căci toţi am primit harul acesta la propriul nostru botez.

Sfântul Grigorie Palama ne spune de ce s-au deschis cerurile lui Hristos: „I s-au deschis cerurile lui Hristos şi ni s-a arătat nouă faptul că ele erau mai înainte închise cu totul din pricina păcatului şi a neascultării noastre faţă de Dumnezeu”. (…) Prin pocăinţă putem să redeschidem cerurile, căci ea ne vindecă de rana mortală a păcatului, iar inima noastră poate redeveni un cer.”

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Ignatie a oferit, în semn de preţuire, părintelui Vladimir Beregoi, consilierul economic şi social al Episcopiei Huşilor, crucea episcopală, pentru activitatea socială, foarte intensă, desfăşurată.

În continuare, Preasfinţia Sa a oficiat Slujba Aghesmei Mari, pe esplanada din Curtea Catedralei Episcopale, binecuvântând cu apă sfinţită pe credincioși.

Articolul precedentAdolescentă arsă de concubin la Fâstâci
Articolul următorA murit centenara Zăpodeniului!