Începând cu luna aprilie și până la expirarea termenului de 60 de zile de la încetarea stării de urgență, în temeiul dispozițiilor art.XVIII și art.XIX din OUG nr. 32/2020, s-au suspendat sau nu au început măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, fiscale și comerciale în baza titlurilor executorii emise/realizate de către:

  • Organul fiscal central, în vederea executării silite a creanțelor datorate bugetului general consolidate;
  • Organele fiscale locale, în vederea executării silite a creanțelor datorate bugetelor locale;
  • Casele teritoriale de pensii, în vederea recuperării creanțelor bugetare reprezentând debite provenite din prestații de asigurări sociale /alte drepturi prevăzute de legi sopeciale pentru care s-a luat măsura recuperării prin reținere/compensare;
  • Executorii judecătorești, pentru recuperarea creanțelor comerciale, inclusive cele aferente contractelor de credit bancar învestite cu formulă executorie.  

Prin publicarea OUG nr.99/2020, alin.3 al art.VII din OUG nr.29/2020 s-a modificat, având următorul cuprins: „(3)  Se suspendă sau nu începe executarea silită prin înfiinţarea popririi a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală, precum şi a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanţe naţionale. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti se aplică, prin efectul legii, de către instituţiile de credit sau alţi terţi popriţi, fără alte formalităţi din partea organelor fiscale.”

De asemeni, prin articolul III din OUG nr.90/2020, pentru modificarea OUG nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscal, precum și pentru modificarea altor acte normative, teremenul prevăzut la art.VII alin.(4) din OUG nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, publicată în MO nr.230/21.03.2020, s-a prorogat până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv.

Astfel, potrivit dispozițiilor OUG nr.99/2020, executarea silită prin înființarea popririi a creanțelor bugetare, în baza titlurilor executorii emise de organul fiscal central, organele fiscal locale și casele teritoriale de pensii rămân suspendate sau nu încep până la data de 25 octombrie 2020, inclusiv. Potrivit procedurilor aplicabile la nivelul CNPP și caselor teritoriale de pensii, acestea se vor relua efectiv începând cu drepturile aferente lunii noiembrie 2020, în condițiile în care prevederile invocate nu vor suferii modificări.

Totodată, măsurile de executare silită prin poprire, suspendate sau care nu au fost începute, potrivit dispozițiilor art.XVIII din OUG nr.32/2020, în baza titlurilor executorii emise de executorii judecătorești, pentru recuperarea creanțelor comerciale, inclusive cele aferente contractelor de credit bancar învestite cu formulă executorie, vor fi reluate la expirarea termenului de 60 de zile de la încetarea stării de urgență (la data de 14 iulie 2020). Potrivit procedurilor aplicabile la nivelul CNPP și caselor teritoriale de pensii, acestea se vor relua efectiv începând cu drepturile aferente lunii august 2020.

Reaminitim că executările silite care se aplică pentru recuperarea crențelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțat în materie penală, precum și a ajutoarelo de stat a căror recuperare a a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale sunt exceptate de la măsura suspendării sau neînceperii excutării silite.

 

Articolul precedentCHA CHA LITIX! Episodul 25. Cine mai vrea vaccinare
Articolul următorÎncep înscrierile la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”