În luna octombrie 2018, s-au efectuat 146 controale la agenţii economici din judeţul Vaslui, din care:

 • 75 controale în domeniul relaţii de muncă,
 • 71 controale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Din numărul total de angajatori verificaţi, pentru neconformităţile constatate de inspectorii de muncă, au fost sancţionaţi  67  angajatori din care :

 • 9 angajatori în domeniul relaţiilor de muncă, din care 6 angajatori au fost sancţionaţi pentru folosirea de muncă nedeclarată,
 • 58 angajatori în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Au fost aplicate un număr total de 113 sancţiuni contravenţionale, valoare totală a amenzilor aplicate fiind  de  148.000  lei,  din care :

 • 11 sancţiuni în domeniul relaţiilor de muncă, valoare totală a amenzilor aplicate în domeniul relaţiilor de muncă fiind de 160.000 Pentru  muncă nedeclarată au fost sancţionaţi 6 angajatori care foloseau 9 persoane fără forme legale de angajare – s-au aplicat amenzi în valoare de 160.000 lei.

Principalele nereguli depistate de inspectorii de muncă în timpul controalelor efectuate în luna octombrie 2018 au fost:

–  munca nedeclarată – primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii; primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii; primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat; primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.

– depăşirea programului normal de lucru, neplata corespunzătoare a orelor suplimentare, neplata corespunzătoare a orelor de noapte, neacordarea concediului de odihnă;

– netransmiterea registrului general de evidenţă al salariaţilor în format electronic şi/sau netransmiterea acestuia, cel târziu în ziua lucratoare anterioară începerii activităţii salariaţilor.

 • 102 sancţiuni în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, valoare totală a amenzilor aplicate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă fiind de 8.500

Sancţiunile au fost aplicate pentru următoarele neconformităţi constatate din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă:

–        neluarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţi ce presupun lucrul la înălţime;

–        locurile de muncă şi riscurile de accidentare nu sunt semnalizate;

– lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea la înălţime nu sunt examinaţi medical în vederea    stabilirii aptitudinii în muncă pentru acest gen de activitate;

–   lucrătorii nu sunt informaţi şi instruiţi cu riscurile specifice activităţii desfăşurate;

–   nu au fost desemnaţi lucrători care acordă primul ajutor;

–   lucrătorii deşi au fost dotaţi cu echipament individual de protecţie aceştia nu îl utilizează;

–   echipamentele de muncă sunt utilizate fără dispozitive de protecţie;

–   nu au fost efectuate la termen examenele medicale periodice;

–   nu au fost luate măsuri pentru sprijinirea malurilor;

–   nu au fost luate măsuri în vederea prevenirii riscurilor electrice;

–   nu este organizată activitatea de prevenire şi protecţie.

În luna octombrie 2018, au fost comunicate de angajatori 6 evenimente, au fost avizate 2 evenimente cercetate de către angajatori şi un eveniment (accident mortal) a fost cercetat de catre I.T.M. Vaslui şi avizat de Inspecţia Muncii.

Accidentele de muncă au avut următoarele cauze:

 • nu au fost adoptate soluţii conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare proceduri de lucru, instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă, modul de utilizare a echipamentului individual de protecţie si colectiv  pentru lucru la înălţime;
 • nu a fost asigurată instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, astfel încât acesta să prevadă riscurile şi să evite pericolele ce pot apărea în timpul  desfăşurării activităţii;
 • nu au fost asigurate, echipamente individuale de protecţie lucrătorilor corespunzător riscurilor existente;
 • nu a fost asigurat examenul medical  şi  verificarea aptitudinilor pentru activitatea desfăşurată;
 • lucrătorii s-au expus la risc de accidentare prin nerespectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • angajatorii nu au asigurat cunoşterea şi aplicarea cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă;
 • angajatorul a pus la dispoziţia lucrătorilor echipamente de muncă necorespunzătoare sarcinii de muncă.

„Atragem atenţia tuturor angajatorilor din judeţul Vaslui cu privire la respectarea prevederilor legale la angajare cu încheierea şi transmiterea în registrul general de evidenţă a salariaţilor a contractelor de muncă, faptă ce este sancţionată de Codul Muncii cu amendă de 20.000 de lei pentru fiecare persoană depistată fără forme legale de angajare şi totodată respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă a lucratorilor”. – Chirvase Gheorghe – Inspector Sef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui

Articolul precedentÎntâlnire de lucru româno-moldoveană, la Huşi
Articolul următorAccident de muncă: un bărbat a murit după ce căzut de la 4 metri înălțime