În luna februarie 2019, s-au efectuat 169 controale la agenţii economici din judeţul Vaslui, din care:

  • 108 controale în domeniul relaţii de muncă,
  • 61 controale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Din numărul total de angajatori verificaţi, pentru neconformităţile constatate de inspectorii de muncă, au fost sancţionaţi  55  angajatori din care :

  • 9 angajatori în domeniul relaţiilor de muncă, din care 5 angajatori au fost sancţionaţi pentru folosirea de muncă nedeclarată,
  • 46 angajatori în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Au fost aplicate un număr total de 76 sancţiuni contravenţionale, valoare totală a amenzilor aplicate fiind  de  129.000  lei,  din care :

  • 9 sancţiuni în domeniul relaţiilor de muncă, valoare totală a amenzilor aplicate în domeniul relaţiilor de muncă fiind de 120.000 Pentru  muncă nedeclarată au fost sancţionaţi 5 angajatori care foloseau 6 persoane fără forme legale de angajare – s-au aplicat amenzi în valoare de 120.000 lei.

Principalele nereguli depistate de inspectorii de muncă în timpul controalelor efectuate în luna februarie 2019 au fost:

–  munca nedeclarată – primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii; primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii; primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat; primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.

– depăşirea programului normal de lucru, neplata corespunzătoare a orelor suplimentare, neplata corespunzătoare a orelor de noapte, neacordarea concediului de odihnă;

– netransmiterea registrului general de evidenţă al salariaţilor în format electronic şi/sau netransmiterea acestuia, cel târziu în ziua lucratoare anterioară începerii activităţii salariaţilor.

  • 67 sancţiuni în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, valoare totală a amenzilor aplicate – 9.000 lei.

Sancţiunile au fost aplicate pentru următoarele neconformităţi constatate din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă:

–  instalaţii de ridicat sub incidenţa ISCIR nu sunt autorizate;

– nu sunt stabilite prin fişa postului pentru lucrători, obligaţii şi răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

– documentele referitoare la protecţia maternităţii la locurile de muncă nu au fost realizate în termen;

– lucrătorii nu sunt informaţi şi instruiţi cu riscurile şi măsurile de securitate specifice activităţii desfăşurate;

– lucrătorii nu sunt examinaţi medical în vederea stabilirii aptitudinii în muncă;

– nu au fost desemnaţi lucrătorii care acordă primul ajutor;

– angajatorii au pus la dispoziţia lucrătorilor echipamente de muncă neconforme;

– nu sunt desemnaţi lucrătorii care acordă primul ajutor, evacuarea lucrătorilor şi să aplice măsurile de prevenirea şi stingerea incendiilor.

În luna februarie 2019 au fost comunicate de angajatori, un număr de 9 evenimente în care au fost implicaţi lucrători.

In luna februarie au fost avizate de către I.T.M. Vaslui, 4 evenimente cercetate de către angajatori. Un accident de muncă a produs incapacitate temporară . Inspecţia Muncii a avizat 3 evenimente cercetate de către I.T.M. Vaslui, din care 2 evenimente au fost înregistrate ca incidente periculoase.

Accidentul de muncă înregistrat în luna februarie a avut ca şi cauză nerespectarea prevederilor privind circulaţia pe drumurile publice la trecerea la nivel peste calea ferată.

„Atragem atenţia tuturor angajatorilor din judeţul Vaslui cu privire la respectarea prevederilor legale la angajare cu încheierea şi transmiterea în registrul general de evidenţă a salariaţilor a contractelor de muncă, faptă ce este sancţionată de Codul Muncii cu amendă de 20.000 de lei pentru fiecare persoană depistată fără forme legale de angajare şi totodată respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă a lucratorilor”. – Chirvase Gheorghe – Inspector Sef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui.

Articolul precedentLMK Vaslui a obținut mențiune la etapa de zonă a ONSS la volei
Articolul următorAccident spectaculos lângă parcul V.I. Popa din Bârlad