În luna martie 2019, s-au efectuat 173 controale la agenţii economici din judeţul Vaslui, din care:

  • 112 controale în domeniul relaţii de muncă,
  • 61 controale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Din numărul total de angajatori verificaţi, pentru neconformităţile constatate de inspectorii de muncă, au fost sancţionaţi  61  angajatori din care :

  • 11 angajatori în domeniul relaţiilor de muncă, din care 9 angajatori au fost sancţionaţi pentru folosirea de muncă nedeclarată,
  • 50 angajatori în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Au fost aplicate un număr total de 89 sancţiuni contravenţionale, valoare totală a amenzilor aplicate fiind  de  348.500  lei,  din care :

  • 11 sancţiuni în domeniul relaţiilor de muncă, valoare totală a amenzilor aplicate în domeniul relaţiilor de muncă fiind de 341.500 Pentru  muncă nedeclarată au fost sancţionaţi 9 angajatori care foloseau 17 persoane fără forme legale de angajare – s-au aplicat amenzi în valoare de 340.000 lei.

Principalele nereguli depistate de inspectorii de muncă în timpul controalelor efectuate în luna martie 2019 au fost:

–  munca nedeclarată – primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii; primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii; primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat; primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.

– depăşirea programului normal de lucru, neplata corespunzătoare a orelor suplimentare, neplata corespunzătoare a orelor de noapte, neacordarea concediului de odihnă;

– netransmiterea registrului general de evidenţă al salariaţilor în format electronic şi/sau netransmiterea acestuia, cel târziu în ziua lucratoare anterioară începerii activităţii salariaţilor.

  • 78 sancţiuni în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, valoare totală a amenzilor aplicate – 7.000 lei.

Sancţiunile au fost aplicate pentru următoarele neconformităţi constatate din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă:

–  instalaţii de ridicat sub incidenţa ISCIR nu sunt autorizate;

– nu sunt stabilite prin fişa postului pentru lucrători, obligaţii şi răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

– documentele referitoare la protecţia maternităţii la locurile de muncă nu au fost realizate în termen;

– lucrătorii nu sunt informaţi şi instruiţi cu riscurile şi măsurile de securitate specifice activităţii desfăşurate;

– lucrătorii nu sunt examinaţi medical în vederea stabilirii aptitudinii în muncă;

– nu au fost desemnaţi lucrătorii care acordă primul ajutor;

– angajatorii au pus la dispoziţia lucrătorilor echipamente de muncă neconforme;

– nu sunt desemnaţi lucrătorii care acordă primul ajutor, evacuarea lucrătorilor şi să aplice măsurile de prevenirea şi stingerea incendiilor.

În luna martie 2019 au fost comunicate de angajatori, un număr de 8 evenimente în care au fost implicaţi lucrători.

In luna martie au fost avizate de către I.T.M. Vaslui, 7 evenimente cercetate de către angajatori. Un accident de muncă a produs incapacitate temporară . Inspecţia Muncii a avizat 2 evenimente cercetate de către I.T.M. Vaslui, din care un accident de muncă mortal şi un accident mortal în afara muncii.

Accidentele de muncă înregistrat în luna martie au avut ca şi cauză:

– nerespectarea circulaţiei pe drumurile publice;

– utilizarea unor echipamente de muncă(schele) necorespunzătoare pentru lucru la înălţime;

– lucrătorii nu au utilizat echipamentul individual de protecţie pentru lucru la înălţime;

– nu au fost adoptate soluţii conforme privind transportul şi depozitarea mărfurilor.

„Atragem atenţia tuturor angajatorilor din judeţul Vaslui cu privire la respectarea prevederilor legale la angajare cu încheierea şi transmiterea în registrul general de evidenţă a salariaţilor a contractelor de muncă, faptă ce este sancţionată de Codul Muncii cu amendă de 20.000 de lei pentru fiecare persoană depistată fără forme legale de angajare şi totodată respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă a lucratorilor”. – Chirvase Gheorghe – Inspector Sef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui

Articolul precedentCriză de forță de muncă la Vaslui
Articolul următorMANDAT DE EXECUTARE PUS ÎN APLICARE DE POLIŢIŞTI