În urma constatărilor directe făcute de Primarul Municipiului Bârlad, av. Dumitru Boroş, cu ocazia deplasărilor pe străzile din localitate, ca urmare a sesizărilor venite din partea unor persoane şi în urma verificărilor efectuate de agenţii de poliţie locală, a rezultat faptul că în repetate rânduri cetăţenii nu respectă prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal Bârlad nr. 22/2002, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Bârlad nr.336 din 25.10.2017, referitoare la păstrarea curăţeniei în municipiul nostru.

Cel mai mare disconfort creat comunităţii este aruncarea gunoiului menajer pe domeniul public, în diferite locuri, la periferia cartierelor de case şi, mai ales, în apropierea platformelor betonate amenajate pe amplasamentele aprobate de Primăria Bârlad, unde există recipienţi anume destinaţi colectării deşeurilor menajere. De multe ori s-a observat că sunt ignorate cu desăvârşire normele de educaţie civică şi prevederile legale, gunoiul fiind depozitat pe domeniul public, fără a se folosi recipienţii goi.

Pornind de la aceste constatări, Primarul Municipiului Bârlad a dispus, la sfârşitul lunii august, 2018, ca Poliţia Locală Bârlad, în cooperare cu S.C. CUP S.A., să planifice şi să execute o serie de activităţi de natură a diminua fenomenul depozitării necontrolate a deşeurilor menajere.

Astfel:
Poliţia Locală Bârlad a iniţiat o campanie de informare a populaţiei cu privire la prevederile legale şi regulile de convieţuire socială ce trebuie respectate pentru a menţine şi păstra curăţenia municipiului Bârlad, pentru a preveni apariţia unor focare de infecţie ce pot afecta sănătatea cetăţenilor şi mediul Inconjurător. Campania a fost intitulată „MUNICIPIUL BÂRLAD — UN ORAŞ CURAT”.

Poliţiştii locali, în coperare cu Centrul Naţional de Informare Turistică din cadrul Primăriei Bârlad, reprezentat de referent Munteanu Andreea, sprijiniţi de elevele Chelaru Elena Nicoleta — Lavinia, de 16 ani, Chiriţă Mădălina —Georgiana, de 17 ani, Stati Irina — Adriana, de 16 ani şi Gaiş Bianaca- Ela, de 17 ani, eleve la instituţii de învăţământ din Bârlad, implicate în activităţi de voluntariat, au distribuit peste 500 de materiale de informare cetăţenilor din cartierele Podeni şi Munteni.

– Timp de 15 zile, poliţiştii locali, în cooperare cu salariaţi desemnaţi de conducerea SC CUP SA, au efectuat supraveghereri in preajma platformelor destinate colectării deşeurilor, pentru depistarea şi identificarea persoanelor care aruncă gunoiul menajer, în alte locuri decât cele special amenajate.

– Au fost identificate şi sancţionate contravenţional 37 persoane care au Incălcat prevederile HCL 189/2015 şi HCL 22/2002, valoarea totală a amenzilor fiind de 6.800 lei.

Având în vedere concluziile desprinse din activităţile desfăşurate, ţinând cont de faptul că rezultatele obţinute nu sunt de natură a diminua fenomenul depozitării necontrolate a gunoiului menajer, au fost planificate următoarele măsuri ce vor fi Intreprinse în luna octombrie, 2018:

Informarea asociaţiilor de proprietari, în scris, cu privire la obligaţiile ce le au în conformitate cu prevederile HCLM nr. 22/2002, precum şi informarea cetăţenilor, prin intermediul asociaţiilor de proprietari, pentru a nu arunca gunoiul în afara recipienţilor ori 1n apropierea platformelor betonate;

Continuarea activităţilor de informare a populaţiei, prin distribuirea de materiale preventive, cu sprijinul Centrului Naţional de Informare Turistică din cadrul Primăriei Bârlad şi voluntarilor care participă la proiecte ale acestui centru;

Intensificarea acţiunilor, în scopul depistării, identificării şi aplicării de sancţiuni contravenţionale persoanelor care încalcă prevederile HCLM Bârlad nr. 22/2002, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Bârlad nr.336 din 25.10.2017, respectiv art. 2, alin. 5, pct. g, conform căruia „este interzisă depozitarea pe holurile blocurilor a sacilor de gunoi menajer ori abandonarea acestora pe domeniul public al mun. Bârlad (amendă de la 500 la 1000 lei pentru persoanele fizice, de la 1000 la 2000 lei pentru persoanele juridice).

În funcţie de evoluţia fenomenului şi constatările realizate de primarul municipiului Bârlad sau conducerea Poliţiei Locale Bârlad, vor fi planificate alte măsuri şi activităţi.

Articolul precedentLista localităților fără energie electrică în perioada 8 – 12 octombrie
Articolul următorÎn atenţia celor cu documente de identitate expirate sau în curs de expirare