Un nou set de măsuri menite să prevină răspândirea infectării cu covid-19 a fost luat de Comitetul local pentru Situații de Urgență al municipiului Bârlad, care a decis închiderea cinematografului timp de două săptămâni, a bazei sportive Rulmentul pentru 30 de zile și parcurilor de joacă pe toată durata stării de alertă.

Doar Grădina Zoologică mai poate fi vizitată, însă în condiții speciale și numai după efectuarea unui triaj epidemiologic.

„Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Bârlad, întrunit, astăzi, 17.10.2020, în ședință extraordinară

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 În condițiile unei rate a incidenței cumulative a COVID-19 mai mare de  3‰ de locuitori, pe raza Municipiului Bârlad, începând cu data de 17 octombrie 2020, pe toată perioada stării de alertă, se interzice organizarea și desfășurarea activității Cinematografului „Victoria” din Bârlad, pentru o perioadă de 14 de zile.

ART. 2 În condițiile unei rate a incidenței cumulative a COVID-19 mai mare de  3‰ de locuitori, pe raza Municipiului Bârlad, începând cu data de 17 octombrie 2020, pe toată perioada stării de alertă, se interzic activitățile de pregătire fizică, definite conform Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate/desfășurate în incinta bazei Stadion „Rulmentul”, pentru o perioadă de 30 de zile.

ART. 3 Activitatea cu publicul a Serviciului Grădina zoologică, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bârlad se poate desfășura în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului culturii și ministrului sănătății, emis în temeiul art. 13 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, respectiv se va asigura, la intrarea în incintă, în mod obligatoriu, respectarea distanțării fizice, regulile de igienă, precauțiile epidemiologice, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori. Programul de lucru și celelalte măsuri de organizare vor fi stabilite printr-un plan propriu de funcționare al Serviciului Grădina zoologică întocmit în colaborare cu Poliția Locală Bârlad, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bârlad.

ART. 4 Pe toată perioada stării de alertă, se menține interzicerea accesului în toate locurile de joacă pentru copii de pe raza UAT Bârlad, acestea fiind închise.

ART. 5 Se vor asigura resursele necesare punerii în aplicare a măsurilor stabilite la articolele 1-5, după caz, conform prevederilor Planului pentru asigurarea cu resurse financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2020, prevăzut de Art. 25, lit. O și Art. 26, lit. J, din OUG nr. 21/2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență și prevederile Art. 25, lit. B, din Legea 481/2004, privind Protecția Civilă.

ART. 6 Prevederile prezentei hotărâri se aduc la cunoștință publică, de către toate serviciile Primăriei Bârlad, asociațiile de proprietari și de locatari, serviciile din subordinea Consiliului Local, precum și de alte entități interesate, conform prevederilor Regulementului de organizare și funcționare a comitetelor pentru situații de urgență”.

Sursa: Realitatea de Vaslui

Articolul precedentTrei cazuri de pestă porcină depistate în județul Vaslui
Articolul următorTelescopul de la Bârlad pentru observații solare, va fi prezent în judeţul Dâmboviţa, la un centru social pentru copii!