Violenţa domestică este una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă societatea românească contemporană iar autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia să ia măsurile necesare pentru prevenirea acestui fenomen şi pentru preîntâmpinarea unor situaţii de încălcare repetată a drepturilor fundamentale ale victimelor violenţei domestice. Proiectul de hotărâre se află pe masa Consiliului Local.

Echipa va fi compusă din doi membri din cadrul Direcției de Asistență Socială Bârlad desemnați prin decizia directorului general, un membru din cadrul Serviciului Juridic Contencios și un membru din cadrul Poliției Locale Bârlad, desemnat prin decizia directorului executiv.

Poliția Locală din cadrul Primăriei municipiului Bârlad va asigura transportul echipei mobile și va pune la dispoziția acesteia mijlocul de transport, asigurând totodată securitatea victimei și a echipei mobile.

Membri:

 • doi reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială Bârlad – (coordonator + 1 membru)
 • 1 reprezentant al Serviciului Juridic Contencios – (1 membru)
 • 1 reprezentant al Poliției Locale Bârlad – (1 membru)

Coordonator:

 • reprezentantul Direcției de Asistență Socială Bârlad.

Nominalizarea membrilor și a coordonatorului echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în municipiul Bârlad se va face prin Dispoziția Primarului municipiului Bârlad.

Echipa mobilă are următoarele atribuții:

 • a) verifică semnalările de violenţă domestică efectuate prin intermediul liniilor telefonice ale instituţiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de urgenţă, altele decât numărul unic de urgenţă la nivel naţional (SNUAU) – 112;
 • b) realizează evaluarea iniţială a gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor sociale, pe baza Fişei pentru evaluarea gradului de risc şi stabilirea măsurilor de siguranţă necesare pentru victimele violenţei domestice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;
 • c) acordă informare şi consiliere victimelor violenţei domestice;
 • d) sprijină victimele violenţei domestice, prin orientarea acestora către serviciile sociale existente pe raza localităţii/judeţului, adecvate nevoilor acestora;
 • e) informează, consiliază şi orientează victima în ceea ce priveşte măsurile de protecţie de care aceasta poate beneficia din partea instituţiilor competente: ordin de protecţie provizoriu, ordin de protecţie, formularea unei plângeri penale, eliberarea unui certificat medico-legal etc.;
 • f) asigură măsurile de protecţie socială necesare pentru victime, minori, persoane cu dizabilităţi sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecţie provizoriu sau ordinul de protecţie, şi păstrează confidenţialitatea asupra identităţii acestora;
 • g) colaborează cu serviciile de asistenţă medicală comunitară în situaţia în care identifică probleme medicale privind victimele şi/sau copiii lor;
 • h) realizează demersurile necesare pentru depăşirea riscului imediat, după caz, acestea putând consta în:
 1. transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situaţiile în care victima necesită îngrijiri medicale de urgenţă sau, după caz, sesizarea numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112;
 2. sesizarea organelor de urmărire penală, sesizarea organelor de poliţie pentru emiterea unui ordin de protecţie provizoriu, sesizarea instanţelor judecătoreşti în vederea emiterii ordinului de protecţie
 3. orientarea către SPAS sau, după caz, către furnizorii privaţi de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii, în vederea găzduirii în centre rezidenţiale adecvate nevoilor şi aplicării managementului de caz pentru victime şi, după caz, pentru agresori;
 • i) intervine în cazurile de violenţă domestică, la solicitarea organelor de poliţie, atunci când prin ordinul de protecţie provizoriu s-a dispus măsura evacuării temporare a agresorului din domiciliu, iar acesta din urmă a solicitat, potrivit legii, cazarea într-un centru rezidenţial.

Acum, totul depinde de felul în care vor vota consilierii locali proiectul de hotărâre.

Articolul precedentO vilă din Munteni de Jos, cuprinsă de flăcări
Articolul următorGrădina Zoologică din Bârlad vinde 30 de animale și păsări