Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă ansamblul activitaţilor având ca scop asigurarea condiţiilor optime în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea sănătăţii, integrităţii corporale şi a vieţii angajaţilor şi a altor persoane implicate în procesul de muncă. 

În vederea prevenirii accidentelor de muncã, a bolilor profesionale sau a îmbolnãvirilor în toate aspectele legate de muncã, angajatorii au obligaţia de a întocmi un plan de prevenire şi protecţie compus din mãsuri tehnice, igienico-sanitare şi organizatorice, bazat pe evaluarea riscurilor precum şi de a asigura echipamentele individuale de protecţie care sã îndeplineascã cerinţele de securitate şi sãnãtate în muncã specifice locului de muncã.

Pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, ţinând seama de posibilitatea răspândirii infecției cu virusul COVID-19, Inspecţia Muncii recomandă angajatorilor luarea urgentă a măsurilor necesare pentru informarea lucrătorilor şi pentru instruirea acestora în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, adaptată evoluţiei riscurilor sau apariţiei unor noi riscuri. Angajatorii au obligaţia de a informa, cât mai curând posibil, toţi lucrătorii care sunt sau pot fi expuşi unui pericol grav şi iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum şi despre măsurile luate ori care trebuie să fie luate pentru protecţia lor.

În conformitate cu prevederile art.12, alin.(1), lit.a) din Legea 319/2006, angajatorul are obligaţia să realizeze şi să fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru sănătate şi securitate în muncă, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice (femeile gravide, lehuzele sau femeile care alăptează, tinerii, precum şi persoanele cu dizabilităţi, vârstnici).

Art. 15, punctul 33, alin.(3), lit.c) din N.M de aplicare a Legii 319/2006 prevede faptul că evaluarea riscurilor cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă trebuie revizuită la constatarea omiterii unor riscuri sau la apariţia unor riscuri noi.

Conform art.13,lit.b) din Legea 319/2006,în vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, angajatorii au obligaţia sa întocmeasca un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri  tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condiţiilor de muncă specifice unităţii.

În conformitate cu art. 46, alin.(1) din N.M de aplicare a Legii 319/2006, planul de prevenire şi protecţie va fi revizuit ori de câte ori intervin modificări ale condiţiilor de muncă, la apariţia unor riscuri noi şi în urma producerii unui eveniment.

Atât angajatorii cât si angajatii/lucrãtorii au obligatia sã ia toate mãsurile care se impun pentru prevenirea infectãrii angajatilor/lucrãtorilor cu virusul COVID -19. Angajatorii au obligatia de a prelucra angajatilor principalelor mãsuri necesar a fi întreprinse: spãlarea mânilor cât mai des posibil cu apã si sãpun sau dezinfectarea cu un dezinfectant pentru mâini pe bazã de alcool, utilizarea mãstilor de protecţie de cãtre persoanele bolnave, evitarea contactului cu persoane care sunt suspecte de infecţii respiratorii acute. De asemenea, este recomandatã evitarea atingerii nasului, ochilor sau gurii cu mâinile nedezinfectate, acoperirea gurii, nasului în caz de tuse sau strãnut, dezinfectarea periodicã a suprafetelor de contact cu soluţii pe bazã de clor sau alcool. Totodatã, angajatorii trebuie sã aibã în vedere dispoziţiile legale conform cãrora, mãsurile privind securitatea, sãnãtatea şi igiena în muncã nu comportã, în nicio situaţie, obligaţii financiare pentru lucrãtori.

În plus, angajatorii au obligaţia să pună la dispoziţie dezinfectanţi, să asigure curăţarea suprafeţelor cu produse pe bază de alcool, să asigure ventilarea adecvată a zonelor de lucru, utilizarea pe cât posibil a mijloacelor de comunicare, ca alternativă la întâlnirile de serviciu fizice (teleconferinţe), precum şi munca la distanţă, dacă este posibil.

În măsura în care este fezabil, societăţile pot asigura transportul salariaţilor lor către şi de la muncă, în vehicule dezinfectate, pot limita călătoriile în interes de serviciu în zone cu risc de contaminare şi interzice călătoriile în zonele roşii.

În conformitate cu prevederile art.12, alin.(1), lit.b) din Legea 319/2006, angajatorul are obligaţia să decidă asupra măsurilor de protecţie care trebuie luate şi, după caz, asupra echipamentului  de protecţie adecvat care trebuie utilizat.

Conform art.13, lit.r) din Legea 319/2006, angajatorul are obligaţia să acorde echipament individual de protecţie;

Conform art.13, lit.s) din Legea 319/2006, angajatorul are obligaţia să acorde obligatoriu echipament individual de protecţie nou, în cazul deteriorării sau pierderii calităţilor de protecţie;

In conformitate cu prevederile art.15, alin.(1) din Legea 319/2006, angajatorul are obligaţia să acorde în mod obligatoriu şi gratuit materiale igienico-sanitare.

In conformitate cu prevederile art.20, alin.(1) şi alin.(2) din Legea 319/2006, angajatorul trebuie să asigure condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului său. Instruirea lucrătorilor trebuie să fie adaptată evoluţiei riscurilor sau apariţiei unor  noi riscuri .

 De asemenea în conformitate cu  prevederile art.13, lit.e) din Legea 319/2006 angajatorul are obligaţia să elaboreze instrucţiuni proprii, în spiritul legii, pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularitaţile activităţilor şi ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor.

In conformitate cu prevederile art.7, alin.(5) din Legea 319/2006 atunci când în acelaşi loc de muncă îşi desfăşoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi şi/sau unităţi, angajatorii acestora au următoarele obligaţii: să coopereze în vederea implementării prevederilor privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă, luând în considerare natura activităţilor; să îşi coordoneze acţiunile în vederea protecţiei lucrătorilor şi prevenirii riscurilor profesionale; să se informeze reciproc despre riscurile profesionale; să informeze lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora despre riscurile profesionale.

In conformitate cu prevederile art.10, alin.(1), lit.b) din Legea 319/2006 angajatorul are obligaţia să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate,îndeosebi în ceea ce priveşte primul ajutor, serviciul medical de urgenţă, salvare şi pompieri.

În cazul unui lucrător confirmat cu COVID – 19, angajatorul are obligația să informeze Direcția de Sănătate Publică pe raza căreia își desfășoară activitatea, în vederea demarării procedurilor pentru efectuarea anchetei epidemiologice. De asemenea, angajatorul are obligația să informeze lucrătorii cu privire la procedura de acordare a concediului medical în caz de carantină şi izolare la domiciliu.

În scopul prevenirii îmbolnăvirilor și recuperării capacității de muncă, asigurații pot beneficia de concediu și indemnizație pentru carantină, conform reglementărilor cuprinse în O.U.G.nr. 158/2005, privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, precum și în normele de aplicare a prevederilor acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 15/1311/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Se vor respecta recomandările  Ministerului Sănătăţii privind prevenirea răspândirii infecţiilor la locul de muncă.

Articolul precedentBILANȚ OFICIAL LA ZI: Coronavirus – România: 277 de cazuri confirmate
Articolul următorPrimăria Bârlad face apel la cetățeni să doneze bani pentru materiale sanitare!