HOTĂRÂREA NR. 1 din data de 11.03.2020 privind aprobarea măsurilor de prevenire, identificare și combatere a infecțiilor cu noul coronavirus COVID-19 pe raza UAT Bârlad.

În temeiul prevederilor Art. 24, din OUG nr. 21/2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență și prevederilor Legea 481/2004, privind Protecția Civilă, Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Bârlad, întrunit, astăzi, 11.03.2020, în ședință extraordinară.

ART. 1 Se suspendă, începând cu data de 11.03.2020, până pe data de 31 martie 2020, cu posibilitate de prelungire, activitatea Serviciului Biblioteca Municipală „Stroe S. Belloescu”.

ART. 2 Se suspendă toate activitățile culturale, sportive și recreative, programate pentru luna martie, anul 2020, și organizate sub egida Primăriei și Consiliului Local Municipal Bârlad. Excepție face Serviciul Grădina zoologică și Centrul de revitalizare corporală și loisir, din cadrul Direcției de Administrare a Piețelor, Parcărilor și Cimitirelor, care au obligația de a se asigura că nu se formează grupuri mai mari de 4-5 copii sau adulți.

ART. 3 Persoanele care interacționează cu personalul instituțiilor publice și private din Municipiul Bârlad au obligația să declare dacă s-au întors recent din zonele cu potențial de risc privind infestarea cu noul coronavirus COVID-19.

ART. 4  Se alocă spațiul Galeriilor de artă „N. N. Tonitza” și Cinema „Victoria” (hol central) pentru organizarea unor puncte de încasare a taxelor și impozitelor locale, precum și a taxei de salubritate de către personalul UAT Bârlad.

ART. 5  Se constituie o echipă de legătură cu persoanele izolate/carantinate, care va fi formată din personal Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, Cantina de ajutor social, Direcția de Asistență Socială și Poliția Locală Bârlad. Componența echipei este stabilită prin dispoziție de primar.

ART. 6 Se va informa Direcția de Sănătate Publică Vaslui cu privire la posibilele persoane suspecte de transmiterea infecției cu coronavirus.

ART. 7 Monitorizarea populației se va face de către asistenții medicali comunitari din cadrul Direcției de Asistență Socială. Deplasarea în teren a acestora se va face cu sprijinul echipejelor mixte constituite din personal Seviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Bârlad și al Poliției Locale Bârlad.

ART. 8 Informarea populației se va face operativ privind prevenirea apariției unor cazuri de infectare cu noul coronavirus COVID-19, prin tipărirea și distribuirea unor materiale informative, de tip pliante și afișe.

ART. 9 Se vor achiziționa echipamente de protecție, măști, mănuși, costume și ochelari de protecție, dezinfectant mâini, pentru membrii echipei de legătură cu persoanele izolate/carantinate și pentru asistenții medicali comunitari.

ART. 10 Se vor asigura cantități suficiente de materiale dezinfectante pentru toate direcțiile și serviciile primăriei, precum și pentru unitățile de învățămmânt de pe raza UAT Bârlad.

ART. 11 Personalul Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Bârlad va asigura alimentația și alte necesități de trai în perioada în care anumite persoane se află în izolare la domiciliu, dacă acest lucru nu poate fi făcut de către ele întrucât sunt în izolare totală sau au avut un contact direct cu o persoană infectată.

ART. 12 Se vor achiziționa cinci containere de carantină, ca rezervă pentru spațiul deja stabilit pentru carantinarea persoanelor suspecte de infectare cu noul coronavirus COVID-19, în cadrul căruia se vor amenaja și patru grupuri sanitare, având în vedere riscul creșterii numărului de cazuri suspecte sau confirmate. Aceste containere vor fi echipate conform recomandărilor Direcției de Sănătate Publică Vaslui.

ART. 13 Datele privind locațiile unde se află persoanele aflate în izolare/autoizolare sunt confidențiale, nedestinate publicității iar persoanele care în îndeplinirea sarcinilor prevăzute în prezenta hotărâre au acces la aceste informații răspund conform legii.

ART. 14 Se va identifica și comunica public un număr de telefon unic local, care va funcționa, alături de numărul TELVERDE 0800.800.624, și va oferi posibilitatea cetățenilor municipiului Bârlad să obțină informații suplimentare despre programul de lucru al instituțiilor publice locale și alte aspecte legate de măsurile luate de Comitetul Local pentru Situații de Urgență Bârlad.

ART. 15 Se va înființa un registru unic cu situațiile existente la nivel local legate de persoanele suspecte sau afectate de noul coronavirus COVID-19, precum și cu măsurile luate în limita competențelor personalului desemnat.

ART. 16 Se va realiza, de către SC CUP SA Bârlad, o schemă de dezinfecție a tuturor clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local Bârlad,a colo unde se impune.

ART. 17 Angajalții Poliției Locale Bârlad vor efectua controale la agenții economici de pe raza UAT Bârlad și vor aplica sancțiuni pentru nerespectarea măsurilor luate în Comitetul Local pentru Situații de Urgență.

ART. 18 Se mandatează Primarul Municipiului Bârlad și Aparatul Propiu să facă demersuri la Ministerul Finanțelor Publice pentru decalarea termenelor de plată a taxelor și impozitelor locale de la 31.03.2020, până la 31.05.2020.

ART. 19 Se vor asigura resursele necesare punerii în aplicare a măsurilor stabilite la articolele 1-17, conform prevederilor Planului pentru asigurarea cu resurse financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2020, prevăzut de Art. 25, lit. O și Art. 26, lit. J, din OUG nr. 21/2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență și prevederile Art. 25, lit. B, din Legea 481/2004, privind Protecția Civilă.

Președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență Bârlad.

Articolul precedentCUTREMUR în Vrancea! Seismul s-a resimțit și la Bârlad
Articolul următorAngajat din cadrul CJ Vaslui, suspectat de îmbolnăvire cu CORONAVIRUS