Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad organizează sâmbătă, 26 octombrie 2019, cea de-a doua ediţie a concursului de creaţie literară Sesiunea juniorilor „Vasile Pârvan”. Manifestarea se adresează tutoror elevilor care doresc să-şi pună în valoare potenţialul creativ, în semn de preţuire pentru carte şi cuvântul scris. Ca şi în ediţia anterioară, concursul va cuprinde expunerea lucrărilor pe două secţiuni: PROZĂ ŞI POEZIE.

Scop şi obiective

Concursul are ca principal scop susţinerea şi dezvoltarea pasiunii pentru creaţia literară. De asemenea, această manifestare urmăreşte identificarea şi cultivarea aptitudinilor elevilor de a crea texte literare în proză şi versuri, stimularea creativităţii, promovarea elevilor talentaţi şi nu în ultimul rând remunerarea acestora cu premii şi diplome.

„Carte frumoasă, cinste cui te-a scris
Încet gândită, gingaş cumpănită,
Eşti ca o floare, anume înflorită
În mâinile mele care te-au deschis”

Aşa cum poetul Tudor Arghezi poartă un respect vădit, sincer şi profund pentru cuvântul scris, dorim şi noi să manifestăm recunoştinţă pentru carte şi scriitori, în ediţia a II-a a concursului de creaţie literară Sesiunea juniorilor „Vasile Pârvan”. Astfel, propunem ca tematică pentru secţiunea de proză „Poveşti fermecate din patria cuvintelor”, pentru a marca „Anul Cărţii” în România, iar pentru secţiunea de poezie participanţii se pot inspira din: viaţa de zi cu zi, familie, prietenie, natură sau şcoală.

Sesiunea juniorilor reprezintă un bun prilej de familiarizare a elevilor cu activitatea de elaborare şi expunere a unei lucrări literare într-un cadru extraşcolar şi este un exerciţiu util ce are ca scop dezvoltarea abilităţilor de comunicare în faţa publicului. De asemenea, în semn omagial, prin această manifestare aducem în conştiinţa tinerilor bârlădeni, imaginea marelui istoric, filosof, cărturar, profesor universitar, membru al Academiei Române, om politic, cel care a fost un adevărat savant al arheologiei româneşti – Vasile Pârvan.

REGULAMENT

– La acest concurs pot participa doar elevii claselor V-XII, din judeţul Vaslui;
– Elevii pot înscrie doar o singură creaţie la una dintre secţiuni, la alegere.

* Textele alcătuite:
– trebuie să fie semnate (nume, prenume, şcoala, clasa, vârsta, profesor coordonator sau persoană de contact cu număr de telefon);
– trebuie să respecte una din temele secţiunii alese;
– pot avea titlu la alegere;
– trebuie să fie tehnoredactate, în format A4, Times New Roman, 12;
– trebuie trimise până la data de 15 octombrie 2019, la adresa de e-mail: [email protected] sau predate personal la sediul Muzeului „Vasile Pârvan”, din strada Vasile Pârvan, nr. 1, Bârlad.
– Trebuie să fie printate în dublu exemplar;

* Criterii de evaluare: CREATIVITATEA COMPOZIŢIEI, CALITATEA EXPRIMĂRII LITERARE, SCRIEREA CORECTĂ DIN PUNCT DE VEDERE GRAMATICAL (ORTOGRAFIE ŞI PUNCTUAŢIE), ORIGINALITATE ŞI MODUL DE EXPUNERE.

* Lucrările vor fi evaluate de juriul alcătuit de organizatorii concursului. Juriul îşi alocă dreptul de a selecta din creaţiile primite, doar pe cele care sunt realizate corect gramatical şi corespund normelor de redactare din prezentul regulament. Dacă lucrările se vor identifica/dovedi a fi preluate/copiate din surse diverse, acestea nu vor putea fi selectate pentru concurs.

* Afişarea listei de participanţi selectaţi se va face pe site-ul Muzeului „Vasile Pârvan”, Bârlad: https://www.muzeuparvan.ro/ şi pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/muzeul.vasileparvan şi ulterioarele distribuiri.

CALENDARUL CONCURSULUI:

16 septembrie-15 octombrie 2019 PRIMIREA LUCRĂRILOR (compuneri/poezii)
16 octombrie- 23 octombrie 2019 PROCESAREA ŞI SELECTAREA LUCRĂRILOR DE CĂTRE JURIU
24 octombrie 2019 AFIŞAREA LISTEI DE PARTICIPANŢI SELECTAŢI
26 octombrie 2019 EXPUNEREA PUBLICĂ A LUCRĂRILOR SELECTATE ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

Premiile acordate vor fi pentru fiecare secţiune:
PROZĂ: PREMIUL I, II şi III;
POEZIE: PREMIUL I, II şi III.

Articolul precedentScandal la Drânceni: Arbitri bătuți, iar fotbaliștii au fost declarați apți de medic direct pe teren!
Articolul următorProtecția Mediului solicită autorităților locale din județul Vaslui să se implice în campania „28 Septembrie 2019 SOS – Ambrozia”