Campanie națională privind indentificarea cazurilor de muncă nedeclarată precum şi verificarea respectării prevederilor legale la securitate şi sănătate în muncă şi a relaţiilor de muncă la angajatorii care desfăşoară activitatea în domeniul “Intreţinerea şi repararea autovehicule – Spălătorii auto”.

 1. OBIECTIVELE CAMPANIEI

OBIECTIVE GENERALE

 • Identificarea angjatorilor care desfășoară activitate în domeniul întreținerii și reparării autovehiculelor – CAEN 4520 – (Spălătorii Auto), care utilizează muncă nedeclarată și încalcă prevederile legale privind încheierea executarea și suspendarea contractului individual de muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să respecte prevederile legale în domeniul relațiilor de muncă ;
 • Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă; Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor și a tinerilor;
 • Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare;
 • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii din domeniul “Intreţinerea şi repararea autovehicule – Spălătorii auto” a prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca;
 • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, al condiţiilor de muncă, al securităţii şi sănătăţii în muncă;

II.DURATA CAMPANIEI

Campania de control s-a desfăşurat în zilele de 19-20.10.2018

III.REZULTATE CAMPANIE

In domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Au fost verificaţi 12 angajatori care au ca activitate “Spălătorii auto”, în urma controalelor efectuate au fost constatate 22 de neconformităţi dintre care:

– locurile de muncă şi riscurile nu sunt semnalizate prin indicatoare de securitate (interzicere, obligativitate – viteza maximă de deplasare autovehicule, înterzicere clienţi etc ) în cadrul spălătoriilor auto;

– nu sunt stabilite prin fişa postului pentru lucrători, obligaţii şi răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

– lucrătorii nu sunt  dotaţi cu echipament individual de protecţie care  să îi protejeze de umezeală;

– la locurile de muncă unde lucrătorii au fost dotaţi cu echipament individual de protecţie aceştia nu îl utilizează;

– lucrătorii nu sunt informaţi şi instruiţi cu privire la riscurile şi măsurile de securitate specifice activităţii desfăşurate;

– lucrătorii nu sunt examinaţi medical în vederea stabilirii aptitudinii în muncă pentru acest gen de activitate şi pentru desfăşurarea activităţii în aer liber;

–           nu au fost desemnaţi lucrătorii care acordă primul ajutor.

In urma controalelor efectuate au fost luate următoarele măsuri:

 • au fost sancţionaţi 12 de angajatori;
 • au fost dispuse 22 de măsuri în vederea prevenirii accidentelor de muncă ;
 • au fost aplicate 22 de sancţiuni contravenţionale.

In domeniul relaţiilor de muncă

Au fost verificaţi 15 de angajatori din care un angajator practica muncă nedeclarată. Au fost constatate 29 de neconformităţi cu privire la:

 • nerespectarea prevederilor legale cu privire la munca suplimentară;
 • neintocmirea pontajelor, fişa postului şi a dosarelor de personal;
 • neincheierea şi netransmiterea în REVISAL în ziua lucrătoare anterioară începerii activității a contractelor individuale de muncă;
 • neevidențierea orelor lucrate de fiecare salariat cu specificarea orei de începere și a celei de sfârșit a programului de lucru;
 • neacordarea zilelor și a sporului de repaus săptămânal pentru orele lucrate în zilele de sâmbătă și/sau duminică;
 • nerespectarea prevederilor legale cu privire la contractele individuale de muncă cu timp parțial;
 • neîntocmirea programării concediului de odihnă, ș.a.

În cadrul campaniei a fost identificată o persoană care presta muncă nedeclarată, angajatorul fiind sancționat contravențional cu amendă în valoare de 20.000 lei.

Au mai fost aplicate trei avertismente scrise la trei angajatori care nu respectau alte prevederi legale din domeniul relațiilor de muncă.

Articolul precedentRata abandonului școlar, în ușoară creștere
Articolul următorCe localități din județul Vaslui nu vor avea energie electrică pe 1 și 2 noiembrie