Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Vaslui, în calitate de coordonator al unui consorțiu alcătuit din 5 școli din județul Vaslui (Școala Gimnazială „Ion Creangă” Huși, Liceul Tehnologic ”Nicolae Iorga” Negrești, Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Constantin Pufan” Vaslui, Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Vaslui, Grădinița cu Program Prelungit Nr.3 Vaslui), va implementa timp de 17 luni proiectul ”Toți copiii sunt speciali”.

Proiectul este desfăşurat în cadrul programului european Erasmus+, domeniul educaţie şcolară, acţiunea KA1- mobilitatea personalului didactic, și are un buget total de 51.300 euro.

Proiectul ”Toți copiii sunt speciali” este rezultatul inițiativei CJRAE Vaslui de a îmbunătăți competențele cadrelor didactice în domeniul integrării copiilor cu CES în vederea adaptării actului educațional la nevoile specifice ale elevilor pentru a favoriza la maximum dezvoltarea capacităților și abilităților necesare desfășurării activităților școlare și sociale.

Obiective specifice ale proiectului sunt dezvoltarea competențelor de lucru cu copiii cu CES pentru 24 cadre didactice din 5 școli membre în consorțiu de la toate nivelurile de educație până în ianuarie 2020 și îmbunătățirea competențelor de utilizare a instrumentelor tehnologice folosite în activitățile la clasa cu elevii cu CES pentru un număr de 24 de cadre didactice de la unitățile școlare ale consorțiului până în ianuarie 2020.

Se mai are în vedere dezvoltarea abilităților de transfer a competențelor dobândite la nivel internațional și susținerea schimbului de bune practici în ceea ce privește activitățile de incluziune școlara a copiilor cu CES în contextul celor 5 școli din consorțiu pentru 24 de cadre didactice, pe o perioada de 17 luni.

”Participanții sunt consilieri școlari și cadre didactice care lucrează cu copii cu dizabilități și întâmpină dificultăți în abordarea diferențiată a copilului cu CES din cauza lipsei unor metode și tehnici eficiente în cazul acestuia și provin  din învățământul de masă și învățământul special de la niveluri diferite de învățământ”, a declarat Daniela Laic, directorul CJRAE Vaslui.

Proiectul reprezintă o oportunitate de îmbunătăţire a serviciilor educaţionale oferite elevilor cu CES prin participarea unui număr de 24 cadre didactice care provin din cele 5 unități școlare selectate ca membre ale consorțiului la 2 cursuri de formare în 4 fluxuri: “All children are special”- Spania, Sevilia (8-12.04.2019 și 10-14.10.2019); „Technology Tools for Teaching Students with Dyslexia and other Special Needs”- Malta, Naxxar (8-12.04.2019 și 30.09.2019-4.10.2019).

Articolul precedentTănase, din nou actual la Vaslui
Articolul următor„Căsuța cu povești muzicale”, un proiect pentru copiii care n-au fost la teatru niciodată