În luna septembrie 2018, s-au efectuat 137 controale la agenţii economici din judeţul Vaslui, din care:

  • 77 controale în domeniul relaţii de muncă,
  • 60 controale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Din numărul total de angajatori verificaţi, pentru neconformităţile constatate de inspectorii de muncă, au fost sancţionaţi  53  angajatori din care :

  • 8 angajatori în domeniul relaţiilor de muncă, din care 5 angajatori au fost sancţionaţi pentru folosirea de muncă nedeclarată,
  • 45 angajatori în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Au fost aplicate un număr total de 96 sancţiuni contravenţionale, valoare totală a amenzilor aplicate fiind  de  148.000  lei,  din care :

  • 10 sancţiuni în domeniul relaţiilor de muncă, valoare totală a amenzilor aplicate în domeniul relaţiilor de muncă fiind de 136.000 Pentru  muncă nedeclarată au fost sancţionaţi 5 angajatori care foloseau 6 persoane fără forme legale de angajare – s-au aplicat amenzi în valoare de 120.000 lei.

Principalele nereguli depistate de inspectorii de muncă în timpul controalelor efectuate în luna august 2018 au fost:

–  munca nedeclarată – primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii; primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii; primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat; primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.

– depăşirea programului normal de lucru, neplata corespunzătoare a orelor suplimentare, neplata corespunzătoare a orelor de noapte, neacordarea concediului de odihnă;

– netransmiterea registrului general de evidenţă al salariaţilor în format electronic şi/sau netransmiterea acestuia, cel târziu în ziua lucratoare anterioară începerii activităţii salariaţilor.

  • 86 sancţiuni în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, valoare totală a amenzilor aplicate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă fiind de 12.000

Sancţiunile au fost aplicate pentru următoarele neconformităţi constatate din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă:

–        neluarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţi ce presupun lucrul la înălţime;

–        locurile de muncă şi riscurile de accidentare nu sunt semnalizate;

– lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea la înălţime nu sunt examinaţi medical în vederea    stabilirii aptitudinii în muncă pentru acest gen de activitate;

–   lucrătorii nu sunt informaţi şi instruiţi cu riscurile specifice activităţii desfăşurate;

–   nu au fost desemnaţi lucrători care acordă primul ajutor;

–   lucrătorii deşi au fost dotaţi cu echipament individual de protecţie aceştia nu îl utilizează;

–   echipamentele de muncă sunt utilizate fără dispozitive de protecţie;

–   nu au fost efectuate la termen examenele medicale periodice;

–   nu au fost luate măsuri pentru sprijinirea malurilor;

–   nu au fost luate măsuri în vederea prevenirii riscurilor electrice;

–   nu este organizată activitatea de prevenire şi protecţie.

În luna septembrie 2018, au fost comunicate de angajatori 5 evenimente, au fost înregistrate 2 accidente de muncă cu incapacitate temporară de muncă avand urmatoarele cauze:

– utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă;

– căderea lucrătorilor de la acelaşi nivel;

– adoptarea unor soluţii tehnologice necorespunzătoare în raport cu cerinţele de securitate;

– manevre, operaţii greşite efectuate de lucrători;

– lucrătorii nu au fost instruiţi corespunzător în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

In luna septembrie un eveniment a fost cercetat de I.T.M. Vaslui, în urma cercetării, acesta a fost înregistrat ca accident de muncă mortal în afara muncii.

Articolul precedent579 de misiuni pentru pompierii vasluieni, în weekend
Articolul următorA ajuns după gratii după ce a sechestrat și a tâlhărit un minor. VIDEO