Serviciul de Control în Sănătate Publică din cadrul Direcției de Sănătate Publică Vaslui își desfășoară activitatea în baza Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1078 din 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

În cursul anului 2018, Serviciul de Control în Sănătate Publică a desfășurat un număr de 32 acțiuni tematice de control în obiective cu activități care pot reprezenta un risc pentru sănătatea populației, fiind prezentate pe domenii de competență, astfel:

 1. Compartimentul Inspecţia şi controlul factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă:
 2. Acțiune tematică de control în complexele de servicii comunitare, centrele de plasament şi centrele maternale:
 • au fost verificate 5 servicii comunitare și 4 centre sociale (de zi, de recuperare, pentru persoane de vârsta a treia și un centru maternal) din localitățile Bârlad, Vaslui, Râșești și Ghermănești;
 • au fost aplicate 9 avertismente.
 1. Acțiune tematică de control privind materialele ce urmează să intre în contact cu alimentul (la distribuitori):
 • au fost verificate 41 produse din 5 unități care utilizează și distribuie materiale ce urmează să intre în contact cu alimentul;
 • au fost aplicate 5 avertismente;
 • au fost prelevate 7 probe de materiale ce urmează să intre în contact cu alimentul.
 1. Acțiune tematică de control privind condiţiile de aprovizionare cu apă potabilă a localităţilor din mediul rural:
 • s-au verificat 16 sisteme centralizate de alimentare cu apă din 11 comune și anume: Delești, Pogana, Dodești, Ciocani, Solești, Viișoara, Ibănești, Laza, Stănilești și Tanacu;
 • s-au aplicat 2 amenzi în valoare de 8000 lei și 11 avertismente.
 • în cadrul acțiunii au fost recoltate 15 probe de apă.
 1. Acțiune tematică pentru verificarea aditivilor alimentari destinați consumului uman:
 • au fost verificate 23 produse din 7 unități de vinificație;
 • au fost prelevate 1 probă de vin și 3 probe de produse de bere, pentru determinarea cantitativă a grupului de aditivi alimentari ,,E 220-E 228 dioxid de sulf- Sulfiți”;
 • au fost aplicate 7 avertismente pentru nerespectarea legislației în vigoare.
 1. Acțiune tematică de control privind verificarea respectării legislației în vigoare pentru apele minerale naturale îmbuteliate şi a apelor potabile îmbuteliate (apă de masă îmbuteliată):
 • au fost verificate 26 de produse din 9 unități de distribuție și comercializare a produselor alimentare;
 • s-au prelevat 4 probe de ape îmbuteliate;
 • au fost aplicate 8 avertismente.
 1. Acțiune tematică de control în unitățile de învățământ preuniversitar și în cabinetele medicale școlare:
 • au fost verificate 43 unități de învățământ și 25 cabinete medicale școlare din Bârlad, Vaslui și Huși;
 • au fost aplicate un număr 53 de avertismente.
 1. Acțiune tematică de control în unități de învățământ în incinta cărora funcționează unități de comercializare a produselor alimentare:
 • au fost verificate 4 unități de comercializare produse alimentare în incinta unităților de învățământ și 24 unități de învățământ;
 • au fost aplicate 4 amenzi în valoare de 4000 lei, 13 avertismente și au fost retrase de la comercializare 11,05 kg, respectiv 15,6 l produse alimentare nerecomandate elevilor.
 1. Acțiune tematică de control în unitățile de învățământ preuniversitar și in unitățile de comercializare a produselor alimentare din incinta școlilor:
 • au fost verificate 54 unități de învățământ și 2 unități de comercializare a produselor alimentare;
 • au fost aplicate 3 amenzi în valoare de 3800 lei, 38 avertismente și au fost retrase de la comercializare 11,72 kg, respectiv 17,2 l produse alimentare nerecomandate școlarilor și preșcolarilor;
 • în cadrul acțiunii tematice s-au verificat și 28 de spații pentru păstrarea alimentelor oferite copiilor și elevilor prin Programul Guvernamental; s-au aplicat un număr de 12 avertismente.
 1. Acțiune tematică de control pentru verificarea conformităţii apelor de îmbăiere:
 • în cadrul acțiunii au fost efectuate 15 controale și 3 recontroale
 • au fost aplicate 17 avertismente și o amendă în valoare de 500 lei.
 1. Acțiune tematică de control în taberele şcolare şi unităţile de turism sau cu activități similare:
 • au fost verificate 43 de unități de turism și 1 tabără școlară și au fost efectuate 7 recontroale;
 • au fost aplicate 4 amenzi în valoare de 3600 lei și 30 de avertismente.
 1. Acțiune tematică de control privind alimentele cu destinație nutriţională specială:
 • au fost verificate 14 produse din 3 unități de comercializare;
 • au fost prelevate 5 probe de alimente cu destinație nutrițională special.
 1. Acțiune tematică de control în unităţille de catering care asigură masa în unitățile de învățământ:
 • în cadrul acțiunii au fost verificate 6 unități care asigură masa în unitățile de învățământ:
 • au fost aplicate 6 avertismente și o amendă în valoare de 1000 lei.
 1. Acțiune tematică privind controlul suplimentelor alimentare şi al produselor cu adaos de vitamine şi minerale:
 • în cadrul acțiunii au fost verificate 30 de produse din 6 unități de comercializare;
 • au fost aplicate 4 avertismente;
 • s-a prelevat o probă de supliment alimentar.
 1. Acțiune tematică privind verificarea prevederilor legale în vigoare în ceea ce privește saloanele/centrele de bronzare:
 • în cadrul acțiunii au fost efectuate 3 controale în saloane de bronzare;
 • pentru neconformitățile constatate au fost aplicate 3 avertismente.
 1. Acțiune tematică privind controlul în cabinetele de înfrumusețare:
  • au fost organizate acțiuni de inspecție în 42 cabinete de înfrumusețare;
  • pentru neregulile constatate au fost aplicate 11 amenzi contravenționale, în valoare de 10200 lei și 48 de avertismente; pentru 2 cabinete de înfrumusețare s-a aplicat măsura complementară de suspendare a activității.
 1. Acțiune tematică de control privind obiectivele finalizate prin proiecte finanțate din fonduri europene PNDR si POP:
 • în cadrul acțiunii au fost efectuate 4 controale;
 • s-au aplicat 3 avertismente.
 1. Acțiune tematică de control privind aprovizionarea cu apă potabilă a localităților din mediul urban:
 • s-au verificat 7 sisteme de alimentare cu apă din 5 localități din mediul urban – Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești și Murgeni;
 • s-au aplicat 7 avertismente.
 1. Acțiune tematică de control privind colectarea și îndepărtarea apelor uzate:
 • a fost efectuat 1 control la o stație de epurare a apelor uzate si s-a aplicat 1 avertisment.
 1. Acțiune tematică de control a produselor biocide:
  • au fost efectuate controale la 5 unități retail și 2 utilizatori, fiind verificate 24 produse biocide;
  • s-au fost prelevate două probe de produs pentru efectuarea determinărilor de laborator la CRSP Iași și INSP București.
 1. Acțiuni tematice de control a produselor cosmetice:
 • în cadrul celor două acțiuni au fost verificate 80 de produse;
 • au fost prelevate 4 probe, care au fost transmise pentru efectuarea determinărilor la laboratoarele de specialitate ale DSP Buzău. De asemenea, a fost recoltată o contraproba și transmisă pentru determinări la un laborator privat.

Compartimentul Inspecţia şi controlul factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă a efectuat în anul 2018, 393 controale și 68 recontroale și a aplicat 420 avertismente și 51 amenzi în valoare de 66800 lei.

 1. Compartimentul Control în unități și servicii de sănătate a desfășurat următoarele acțiuni tematice:
 2. Acțiune tematică de control privind activitățile de îngrijiri la domiciliu:

Au fost efectuate controale în 7 unități de îngrijiri la domiciliu, două centre medico-sociale și două centre rezidențiale pentru vârstnici, unde au fost aplicate un număr de 8 sancțiuni contravenționale,  dintre care 6 avertismente și 2 amenzi în valoare de 2600 lei.

 1. Acțiune tematică de control privind asistența medicală de urgență prespitalicească:

Au fost verificate 3 unități de asistența medicală de urgență prespitalicească, dintre care una privată unde au fost aplicate 3 avertismente.

 1. Acțiune tematică de control privind verificarea cabinetelor de medicină de specialitate/familie și a cabinetelor de medicină dentară:

Au fost verificate un număr de 9 cabinete de medicină de familie, 34 cabinete medicale de specialitate și 13 cabinete medicale de medicină dentară;

Au fost aplicate un număr de 30 sancțiuni contravenționale din care 18 Avertismente și 12 amenzi în valoare de 8.300 lei.

 1. Acțiune tematică de control în unitățile sanitare cu paturi de stat și private:

În cadrul acțiunii tematice de control încrucișat efectuat de către inspectorii din jud. Tulcea au fost verificate 4 unități sanitare cu paturi și Centrul Județean de Transfuzii Vaslui.

Pentru neregulile constatate au fost aplicate un număr de 7 avertismente și 7 amenzi în valoare de 8800 lei.

În cadrul acestei acțiuni tematice inspectorii sanitari din județul Vaslui au efectuat controale la 4 unități sanitare cu paturi din județul Galați unde au aplicat 7 avertismente și 24 de amenzi în valoare de 17.200 lei.

 1. Acțiunea tematică de recontrol privind verificarea respectării termenelor impuse și asumate de către unitățile sanitare cu paturi, în urma controalelor anterioare și a planurilor de conformare asumate ASF:

Au fost efectuate 7 acțiuni de recontrol în unitățile sanitare cu paturi și CTS pentru verificarea  respectării termenelor impuse de inspectorii DSP Tulcea. Au fost aplicate un număr de 7 avertismente.

 1. Acțiune tematică de control dispusă de MS și Garda Națională de Mediu pentru verificarea respectării legislației privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală de către spitalele de pe raza județului Vaslui, Centrul județean de Transfuzii Sangvine și firmele care transportă și elimină/incinerează aceste tipuri de deșeuri:

Au fost efectuate 5 controale la unitățile sanitare cu paturi și Centrul de Transfuzii unde au fost aplicate 5 Avertismente și 2 amenzi în valoare de 1200 lei.

 1. Acțiune tematică de control în laboratoarele de tehnică dentară și cabinetele de optică medicală și/sau optometrie:

Au fost efectuate 19 laboratoare de tehnică dentară și 16 cabinete de optică medicală și/sau optometrie, ocazie cu care au fost dispuse măsuri de remediere a neconformităților și au fost aplicate 35 de avertismente.

 1. Acțiune tematică de control pentru verificarea laboratoarelor de analize:

Au fost verificate 27 de laboratoare de analize medicale și puncte exterioare de recoltare unde

s-au aplicat 27 avertismente și 6 amenzi, în valoare totală de 5400 lei.

 1. Acțiunea tematică la nivel județean –Verificarea condițiilor de funcționare în Centrele de dializă:

În cadrul acțiunii tematice județene au fost verificate 2 centre de dializă unde, pentru deficiențele constatate, au fost aplicate 2 avertismente.

 1. Au fost efectuate un număr de 16 controale în cabinetele medicale școlare unde au fost aplicate 16 avertismente și o amendă în valoare de 500 lei.

 

 1. Au fost efectuate un număr de 52 controale planificate în cabinete medicale de medicină de familie și medicină dentară unde au fost aplicate 41 de avertismente și 11 amenzi în valoare de200 lei.
 1. Au fost verificate 11 centre de permanență unde au fost aplicate 11 avertismente și 6 amenzi în valoare de 4500 lei.

În cadrul compartimentului Control în unități şi servicii de sănătate s-au efectuat în anul 2018, 257 controale și recontroale și au fost aplicate aplicat un număr de 193 avertismente scrise și 59 amenzi în valoare de 83.300 lei.

Articolul precedentCursuri de calificare gratuite pentru șomerii vasluieni
Articolul următorBucurie de sărbători pentru copiii din Puntișeni